Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Hospodine, Pane náš,

Obracíme se na Tebe v prosbách i s díky.

Prosíme Tě za lidi trpící ve válečných konfliktech, dnes převážně za ženy i děti v Africe. Přimlouváme se za lidi postižené živelnými pohromami, za lidi hladovějící, bez domova či jinak strádající.

Přimlouváme se za náš národ, především za politiky, ukazuj jim správnou cestu, cestu pravdy a lásky, cestu demokracie.

Voláme k Tobě a prosíme za naše blízké sestry a bratry, kteří strádají na těle či na duši. Přimlouváme se za náš sbor, za nově pokřtěné i za dlouhodobé členy sboru, kteří svou neutuchající pílí, prací, účastí a modlitbami drží sbor při životě.

Prosíme za naše rodiny, partnery, děti, za všechny naše milé.

Děkujeme Ti, že nás každý den provázíš a ochraňuješ. Že se na Tebe můžeme vždy spolehnout, promlouvat s Tebou, i když se nám zdá, že nám neodpovídáš. Děkujeme za milost, kterou v Tobě máme.

Amen

číslo 179, listopad 2017
předchozí   další

Obsah

Víra je jistota, že Bůh si svůj svět nedá vzít.
Z přímluvných modliteb
Nechte je vejít
U tebe nikdy není „víceméně“
Jak to bylo s Jednotou bratrskou III.
Pozvánka na adventní trh
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).