Vinohradský sbor ČCE

Pozvánka na adventní trh

foto: trh

Je nám radostí, že i letos vás můžeme srdečně pozvat na Adventní tržíček. Již pravidelně se druhou adventní neděli, letos 10.12.2017, můžeme těšit na tržíčkové koláče, punč a hlavně na výrobky neziskových organizací Jeden svět, Nazaret nebo Víteček. Tak jako v několika předchozích letech, bude i letos právě středisku Víteček věnována zvláštní pozornost. Toto středisko je zřízeno organizací 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR. Jeho posláním je poskytovat pomoc dětem i dospělým s postižením tak, aby mohli žít šťastný, naplněný a aktivní život uprostřed společnosti druhých lidí a nemuseli být odloučeni od své rodiny. V rámci činnosti střediska Víteček jsou poskytovány dvě sociální služby, a sice denní stacionář a sociálně terapeutické dílny. Činnost střediska by bez podpory jednotlivých lidí, organizací a institucí nebyla možná. Velmi důležitou součástí poskytovaných ambulantních služeb je každodenní svoz a rozvoz uživatelů služeb do střediska a zpět domů, bez něhož by s ohledem na venkovský charakter regionu většina uživatelů služby nemohla využívat. I letos nám bude velikou radostí přispět právě na dopravu klientů. Těšíme se na setkání s Vámi!

Monika Chábová

číslo 179, listopad 2017
předchozí   další

Obsah

Víra je jistota, že Bůh si svůj svět nedá vzít.
Z přímluvných modliteb
Nechte je vejít
U tebe nikdy není „víceméně“
Jak to bylo s Jednotou bratrskou III.
Pozvánka na adventní trh
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).