Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze schůze staršovstva 9.1.2020

 • Pro neziskovou organizaci Berkat jsme na pastelky vybrali 2397,–Kč a příjem z benefičního koncertu činil 3160,–Kč. M. Cháb projedná s Berkatem, jakou formou chtějí dar poskytnout.
 • P. Coufal demontuje nástěnnou lampu u varhan 20.1. a M. Cháb projedná s pasíři její úpravu k lepšímu osvětlení varhan.
 • Staršovstvo přijalo rezignaci E. Slaninové na funkci sborové kantorky a poděkuje jí za sbor při bohoslužbách 12.1. E. Slaninová bude dál působit jako varhanice.
 • Staršovstvo se rozhodlo zařadit rozhovor o postludiu na výroční sborové shromáždění. Z. Šorm požádá E. Slaninovou o úvod k tomuto rozhovoru. Následně proběhne k tomuto tématu anketa v Hroznu.
 • Z. Šorm dojednal termíny programů:: 1/ Hana Bergmannová Klímová: beseda s členem 311. Čs. bombardovací perutě Tomášem Lomem Löwensteinem o knize, kterou společně vydali – pondělí 16.3. od 19.00; 2/ Ruth Šormová: o Cestě domů; – 16.2. po bohoslužbách.
 • Staršovstvo zhodnotilo akce, které ve sboru proběhly. Sbírka při vánoční hře pro SOS vesničky vynesla 14651,–Kč. Staršovstvo poděkovalo Z. Šormovi za přípravu hry a za její ozvučení M. Janečkovi a J.Tučkovi. Při sbírce na bohoslovce a vikariát jsme shromáždili 6775,–Kč a při archové sbírce na Dny bible 2770,–Kč. Společný Silvestr proběhl dobře a budeme jej opakovat.
 • Staršovstvo projednalo sborový program na další období. Některá shromáždění povede praktikantka Anna Pokorná. 20.1. od 19.00 se bude konat ekumenická bohoslužba u P. Marie Sněžné v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Za náš sbor se kromě farářů ujme přimluv M. Cháb.
 • Staršovstvo souhlasí s tím, aby se Z. Šorm účastnil farářského kurzu 27.–31.1., uvolňuje jej ze sborového provozu a rozhodlo se podpořit jeho účast úhradou účastnického poplatku.
 • Příští schůze staršovstva 13.2. od 19.00 bude otevřená a jsou na ni zváni členové sboru.
 • Termín dubnového staršovstva se kryje se Zeleným čtvrtkem a čtením pašijí, proto bude posunuto o týden dopředu na 2.4. O týden dopředu bude také posunuta hospodářská komise.
 • P. Coufal zajistí cenovou nabídku na opravu balkónů.
 • Proběhlo zaškolení členů hospodářské komise na obsluhu rekonstruované plošiny na schodech do kostela.
 • Z. Novotná svolá sálovou komisi, aby navrhla řešení akustiky a závěsů ve sborovém sále. P. Coufal zajistí opravu stávajícího zatemnění ve sborovém sále.
 • Byly zakoupeny schůdky pro vyvěšování písní v kostele.
 • P. Coufal zaškolí členy sboru, kteří bydlí ve sborovém domě v obsluze topení ve sborovém sále.
 • Hospodářská komise připraví na příští schůzi staršovstva návrh rozpočtu na tento rok.
 • Staršovstvo souhlasí se změnou sborových e–mailových účtů na doménu „fsvin“ a pověřuje J. Šilara dohledem nad realizací.
 • Staršovstvo projednalo podnět synodní rady k dobrovolné sbírce na pomoc v uprchlických táborech na ostrově Lesbos a vyhlásilo archovou sbírku na tento účel do konce ledna, jejíž výtěžek sbor zdvojnásobí.
 • Staršovstvo se zabývalo akcí „5% a hlavu vzhůru“, kterou vyhlásila synodní rada. Informační a propagační materiály budou rozeslány s potvrzením o daru a dopisem o hospodaření sboru.
 • Staršovstvo rozhodlo o podpoře Fondu klidného stáří. Bude zařazen mezi dary v rámci sborové solidarity jako 15. seniorát do rozpočtu.
 • Staršovstvo souhlasilo s podnětem br. Kvapila, aby se sbor spolu s organizací Naděje a Ústavem A. Dvořáka stal spolupořadatelem benefičního koncertu 16.4. od 18.00 na zřízení bezbariérové umývárny ve středisku Naděje u Bulhara pro bezdomovce. Sbor k němu poskytne bezplatně kostel a sborové prostory a bude se podílet na jeho propagaci.
 • Staršovstvo rozhodlo o podpoře sbírky pro rodinu Proseckých z Věcova, ve které zemřel živitel a která se stará o dítě s postižením, jež vyžaduje 24 hodinovou péči. Na sbírku bude věnována chrámová sbírka z 16. února, kterou sbor zdvojnásobí.
 • Staršovstvo rozhodlo, že se letní sborový tábor uskuteční jako rodinný ve třetím srpnovém týdnu ve středisku Poušť u Bechyně.
 • Staršovstvo přijalo nabídku pěveckého sboru George Washington University Singers zazpívat při bohoslužbách 15.3. S pěveckým sborem bude jednat J. Šarounová.
 • Evidenční dotazníky zpracují do příštího staršovstva J. Raisová a Z. Šorm. Výkaz hospodaření zpracuje do 31.3. M. Cháb.
 • Staršovstvo rozhodlo o termínu sbírky pro Křesťanskou službu– 26.1.
 • Staršovstvo stanovila termín výročního sborového shromáždění na neděli 22.3.
 • Staršovstvo pověřilo Z. Šorma projednat termín programu o Turecku s V. Mácou.
 • Staršovstvo hovořilo o zajištění služeb při bohoslužbách. Pokud některý ze službu konajících presbyterů onemocní, je třeba, aby to dal spolusloužícímu včas vědět.

Otevřené staršovstvo 13.2.2020

Zveme členy sboru na otevřenou schůzi staršovstva 13.2. od 19 hodin. Budeme rádi, když využijete této možnosti přispět k životu sboru svými podněty, společně o nich hovořit a seznámit se blíže s tím, jak staršovstvo pracuje.

Akce „5% A HLAVU VZHŮRU“

foto: vzhuru

Synodní rada vyhlašuje iniciativu k dobrovolnému a sebevědomému převzetí odpovědnosti za finanční zajištění církve.

Už třicet let jsme svobodní. Už sedmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme získávat finance. Je na nás, abychom to řešili my sami. Zvládneme to!

Pokud naplníme to, co jsme si v řádech usnesli, nemusíme se budoucnosti obávat.

Materiál, který k této výzvě synodní rada vydala, dostanete spolu s potvrzením o daru a dopisem o sborovém hospodaření. Bližší informace můžete také najít na církevním webu: Hlavu vzhuru.e–cirkev.cz

UMŘÍT? DOBŘE. ALE UMŘÍT DOBŘE?

foto: umrit

Upřímně zveme na Besedu s Ruth Šormovou
o neziskové organizaci CESTA DOMŮ,
která provozuje domácí hospic a poradnu
pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny.

V neděli 16.2. po bohoslužbách (cca od 10.45) ve sborovém sále v 1. patře.

číslo 198, únor 2020
předchozí

Obsah

Modlitba Páně se týká všech lidí
Nemůžeme si dělat na nic nárok
Zve nás někdo mocnější
Zajímavosti ze sboru
Výlet do Všetat
Proč andělé natahují krky
Narodili se, aby přežili
Zprávy ze staršovstva 9.1.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).