Vinohradský sbor ČCE

Informace ze schůze staršovstva

Staršovstvo na své schůzi 11. září mimo jiné:

  • promýšlelo programové téma pro nastávající období „O vyznavačskou posloupnost generací“ a to, jak se toto „předávání štafety“, udržování kontinuity, vztah k tradici, ovlivňování a spolužití různých generací projevuje v životě našeho sboru;

  • zvolilo na čtyřleté funkční období Jakuba Šilara a Aleše Laichtera poslanci a Filipa Krupičku a Matěje Chába náhradníky do konventu Pražského seniorátu;

  • s vděčností za veškerou péči, starost a službu organizátorů přijalo zprávu o zdárném průběhu letošního letního tábora dětí našeho sboru;

  • přijalo s pochopením žádost Marty Kadlecové o uvolnění z vedení křesťanské služby, zároveň sleduje snahu sester o začátek zásadního rozhovoru o poslání, podobě a statutu křesťanské služby a diakonie v našem sboru;

  • vyhovělo žádosti synodní rady o příspěvek k mimořádné celocírkevní sbírce na požárem postižený kostel v Rumburku vyhlášením sborové sbírky na sběrací listinu, ke které bude připojena chrámová sbírka při rodinné neděli 5. října;

  • schválilo nákup obalů na zpěvníky v kostele a v sále v 1. patře.

es

číslo 35, září 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání
Pohledy na vinohradskou křesťanskou službu
Malé ohlédnutí za letním táborem
Velikost jednoho průšvihu
Historie vinohradského sboru IX
Informace ze schůze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).