Vinohradský sbor ČCE

Informace ze staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 13. 11. mimo jiné:

  • vyslechlo referát o jednání 1. řádného zasedání 52. konventu Pražského seniorátu, kterou připravil jeden z našich zvolených poslanců, br. místokurátor Jakub Šilar;
  • bylo seznámeno s plánem nácviku dětské vánoční hry, který předložila s. katechetka Eva Šormová, a schválilo finanční částku 7.100 Kč, požadovanou křesťanskou službou k pokrytí nákladů na vánoční dárkové balíčky pro děti a starší věkem;
  • schválilo na doporučení hospodářské komise uvolnění částky 6.500 Kč na úhradu sborového pobytu v Janských Lázních pro rodinu azylantů Michajlevičových, nad kterými se náš sbor rozhodl vzít patronát v době, kdy žádali o azyl (v případě jejich zájmu);
  • vzalo na vědomí žádost br. Miroslava Filipiho o ukončení čestného členství ve staršovstvu. Br. Filipimu byl vysloven dík za dosavadní přispění radou i zkušeností a nadále je srdečně zván k poradám hospodářské komise staršovstva.

číslo 37, listopad 2003
předchozí   další

Obsah

Marie a Marta
Konvent
Je Bůh milosrdný?
Bobule, jablka, ...
O naději nad ději
Rozměr křesťanské služby
Historie vinohradského sboru XI
Štědrý večer ve sboru
Informace ze staršovstva
Velký předvánoční úklid
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).