Vinohradský sbor ČCE

Vánoční balíčky a rozzářené oči dětí

Vánoce – kouzelné slovo, které nám skýtá mnoho radosti a lásky. "Narodil se nám dnes Spasitel, kterýž jest Kristus Pán..." Jeho narození opěvují koledy i náboženské písně. V tomto období, kdy nám společnost dělají mráz, sníh a vichřice, býváme citlivější na projevy lásky a náklonnosti. Kostely se plní věřícími – ale i bezvěrci. Přicházejí, aby nabrali další síly k boji se životem. Každý je vděčný za úsměv přátel. Radost umocňuje stisk ruky. Kromě slova Božího a krásných vánočních písní poskytuje náš evangelický sbor dětem i starším sestrám a bratřím vánoční balíčky. Také jsem jeden takový dostala. Při jeho rozbalení jsem si uvědomila, že byl připraven s velkou láskou. Sestry, které napekly vánoční cukroví, přidaly ke každému kousku i svůj um, nevšední ochotu a lásku, s níž ho přichystaly. I ostatní dárky – ovoce – byly vybírány tak, aby potěšily. Namísto přání "šťastných a veselých" byly na kartičkách citáty z Bible. Dovolte mi, abych za sebe i za ostatní obdarované poděkovala za radost, kterou mi vánoční balíček z našeho sboru udělal.

A nebyly to jen balíčky. 21. prosince byla uspořádána vánoční besídka. Třicet pět děcek od nejmenších až po trochu vyrostlé se v tu chvíli ocitlo ve středu dění. Při jejich vystoupení bylo vidět nadšení, s jakým předstupují před veřejnost. Zajímavé bylo i jejich přestrojení, tolik nápadů a recitace někdy i rozsáhlých textů. K tomu všemu široce rozzářené oči dětí. Vždyť si je přijdou poslechnout nejen rodiče, ale i prarodiče. Věřící v lavicích odměnili jejich výkony srdečným potleskem a zlatá kometa na stromku se v tu chvíli zaleskla o něco jasněji než normálně. Sestro Šormová, mnoho díků za Vaši námahu a trpělivost při přípravě vánočního vystoupení našich dětí; budou na něj jistě vzpomínat celý život. Za poděkování stojí i malé upravené kartičky jako vánoční poselství, připravené pro každého v lavicích. Naše staršovstvo nám přichystalo opravdu radostné vánoční svátky. Díky za ně. Kéž by byl požehnaný i rok 2004.

Anna Wirthová

číslo 39, leden 2004
předchozí   další

Obsah

Sborová diakonie aneb aktivity dlužníků
Zpráva faráře o životě sboru v roce 2003
Zpráva katechetky za rok 2003
Zpráva o hospodaření za rok 2003
Světový modlitební den 2004
Vánoční balíčky a rozzářené oči dětí
Historie vinohradského sboru XIII
Nedělní kávička?
Poděkování
Ze staršovstva
Ejhle Miroslav Rada
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).