Vinohradský sbor ČCE

Evangelický katechismus

Po novém katechismu se v naší církvi volalo již dlouho a naléhavost této publikace byla indikována různými vlastními pomůckami kazatelů ve sborech. Jedno ze zasedání 30. synodu ČCE rozhodlo o vypsání soutěže na nový katechismus, z níž pak vítězně vyšla práce br. faráře Mgr. Jiřího Grubera. Tu nyní pro synodní radu ČCE vydal KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. Cena publikace je 200 Kč, při hromadné objednávce prostřednictvím farního sboru je cena o 10 % nižší. Dílo je nevšední svým obsahem i vnější podobou. Název zní: OTÁZKY A ODPOVĚDI – Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce. Katechismus má tři části: PRACOVNÍ LISTY – Sešit A, ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY – Sešit B, STRUČNÉ SHRNUTÍ – Sešit C.

První část (A) probírá 30 důležitých témat, např. náboženství (1), křesťanství (2), víra (3), vyznání víry (7), Ježíš (13), bohoslužby (17), Otčenáš (21), sbor (24), politika (28), výhled a naděje (30). Ke každému tématu je připojena stránka otázek a možných odpovědí. Cílem je zamyslet se nad každým tématem a hledat odpověď vlastními slovy. V tom je velký pokrok od minulých katechismů, které předkládaly hotové deklarace.

Sešit B pojednává opět o daných třiceti tématech v podobě souvislého textu, vyjadřujícího nejdůležitější myšlenky křesťanského vyznání v jeho reformačním pojetí. Jsou to základy křesťanské víry, bohatě doložené biblickými texty. Tento sešit (B) má velmi užitečnou přílohu s nejdůle-žitějšími informacemi o tom, v čem se mezi sebou jednotlivé církve a náboženství liší a co mají společného.

Třetí sešit (C), který je polovičního formátu (tj. A5; sešity A a B jsou ve formátu A4), je jakýmsi stručným shrnutím všeho v podobě 125 nejdůležitějších otázek. Tento díl se nejvíce blíží dřívějším klasickým katechismům a lze se podle něj připravit ke konfirmaci.

Jde o dílo zdařilé a vhodné pro všechny kategorie členů církve, které jsou uvedeny pod hlavním titulem, tedy nejen pro mládež, ale i pro dospělé, kteří si sami potřebují věci objasnit a upřesnit. A nejen proto – jsou přece učiteli svých dětí i vnuků. Publikaci věnoval br. Gruber „své mamince, která ho jako první uváděla na cestu víry.“ Kéž nám příručka pomůže k tomu, aby nakonec také naše děti cítily vděčnost za naši pomoc na cestě víry.

Joel Pokorný

(Pozn. redakce: Katechismus je v prodeji u sborové sestry za 180 Kč.)

číslo 43, červen 2004
předchozí   další

Obsah

Děti Abrahamovy
Z historie vinohradského sboru XVII
Dej aspoň bůra, dyť je to na dobrou věc
Uganda – několik zeměpisných a statistických údajů
Výsun a odehnání
V ruce má flašku …
Setkání křesťanů Praha 2005
Evangelický katechismus
Ze sborové korespondence
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).