Vinohradský sbor ČCE

Nové staršovstvo

pokračování z minulého čísla

V zářijovém a říjnovém čísle Hroznu chceme krátce představit nově zvolené staršovstvo. Náš sbor totiž není úplně malý, takže si někdy možná nejsme jisti, ke kterému obličeji přiřadit které jméno. Členy staršovstva i náhradníky jsme tedy požádali o svolení k fotografování (fotky pak vytvořili Zdar Šorm a Matěj Cháb), pár základních životopisných údajů a odpověď na jednu otázku:

Proč jsem přijal/a kandidaturu do staršovstva a jakou mám představu o své službě sboru?

Řazení odpovědí není podle důležitosti ani věku respondentů, ale vychází z toho, jak nám odpovědi postupně docházely. V každém čísle jsou pak jména seřazena podle abecedy.


Jaroslav Filipi
náhradník

rok narození 1962
křest 1962
konfirmace 1978
manželka Jitka
syn Štěpán (1986) a dcera Katka (1994)
zaměstnání: vedoucí skladu

Volba staršovstva byla možná trochu chaotická a mé navržení na náhradníka přišlo až v průběhu volby, takže jsem to vnímal jako poněkud nedůstojné a neměl jsem ani čas si to pořádně rozmyslet. Přesto se budu rád podílet na chodu sboru.

Olga Langrová
presbyterka

rok narození 1930
křest 1930 Praha Vinohrady
konfirmace 1944 Praha Vinohrady
děti Petr (1959) a Tomáš (1961)
zaměstnání: v důchodu, dříve dětská sestra v dětském domově a v jeslích

Až do letošního května jsem neuvažovala o tom, že bych mohla zastávat tak zodpovědnou funkci. Jsem málo odvážná při určitých rozhodováních... Nakonec jsem se rozhodla, abych pomohla našemu sboru i mladším sestrám a bratřím, kteří tuto službu rádi konají, přestože mají svá náročná zaměstnání a doma radosti i starosti se svými rodinami. Doufám, že s pomocí Boží budu dobře vykonávat tuto službu.

Ivo Mareš
presbyter

rok narození: 1972
křest 1972, u katolíků na Sv. Kopečku u Olomouce
manželka: Magdaléna, děti: Matouš, Johan, Nikola
zaměstnání: mediální poradce
Studium bohoslovi na ETF UK (promoce 1998)

Možná to bude znít až příliš jednoduše, ale moje představa o službě sboru je taková, že chci pomáhat všude tam, kde to bude zapotřebí. Dá-li Bůh, na podzim příštího roku nastoupím na vikariát a do té doby bych chtěl vinohradskému sboru vracet to, co se stejně nikdy vrátit nedá: svůj vděk za vše, co mi dal a co jsem se v něm naučil.

Zdena Novotná
presbyterka, pokladník

rok narození 1963
křest jaro téhož roku, Vinohrady
konfirmace jaro 1978, Vinohrady
zaměstnání: učím na gymnáziu biologii a pracuji v rodinném krámečku s výtvarnými potřebami

Tahle otázka mě také občas napadne, takhle kolem půlnoci druhý čtvrtek v měsíci, když se schůze staršovstva protáhne... Ale teď vážně: ve vinohradském sboru jsem vyrostla, začala pracovat s dětmi, pak jsem byla zvolena revizorkou účtu a od toho je už ke kandidatuře do staršovstva jenom krůček. A její přijetí? Asi určitý pocit odpovědnosti za sbor, ve kterém od dětství žiju a který mám ráda. Ta druhá část je ještě náročnější. Pro mě je mnohem snazší pracovat než o tom psát. Tak snad, že budu pokračovat v tom, co dělám, a další se ukáže.

Petr Sláma
presbyter

rok narození: 1967
křest: 1967 v Praze v Dejvicích, kam naši tehdy patřili
konfirmace: muselo to být v letech 1979-80, moji dva bratři a já, v Rýmařově na severní Moravě. manželka Lucka byla pokřtěna v Norsku u luteránů v roce 1993.
dcera Marta se nám narodila roku 2002
zaměstnání: asistent na Evangelické teologické fakultě, předtím též čtvrtinový farář vinohradský.

Protože jsem ve sboru rád, hodně moc jsem tu přijal a záleží mi na něm. A říkám si, že "jaké si to uděláme, takové to máme". Vím, že to neplatí absolutně, a v tom nejpodstatnějším, před Pánem Bohem, to neplatí vůbec, ale v běžných situacích v životě i ve sboru dost ano. No a když mám hlavu a ruce, chtěl bych pro něj něco udělat. Teď toho ale rok z Ameriky, kam se jedu dovzdělávat, stejně moc nenadělám.

Ester Slaninová
presbyterka, zapisovatelka

narozena 1963 v Brně
křest 1964 sbor ČCE Brno-Husovice
konfirmace 1978 sbor ČCE Praha-Vinohrady
manžel František (1962)
synové Daniel (1997) a Pavel (2000)
zaměstnání: původním povoláním knihovnice, nyní v domácnosti

Nabídku kandidatury do staršovstva jsem přijala, protože takový projev důvěry se neodmítá. Vždyť k životu křesťanského společenství patří nejen přijímání, ale také dávání. Kromě záležitostí ekonomických, počítačových a technických, které jsou mi poněkud nepochopitelné a cizí, se neuzavírám jiným oblastem, kde bych mohla být prospěšná. Nejsem organizátor, ale snad se dokážu podle svých možností a schopností zapojit do týmu a splnit úkol(y). Ve staršovstvu mám funkci zapisovatelky, pořizuji také zápisy ze sborových shromáždění. Při bohoslužbách mne lze občas vidět u varhan a slyšet můj doprovod společného zpěvu shromáždění. Dost mne ovšem v současné době zaměstnávají moji dva ještě malí synové.

Jakub Šilar
presbyter, místokurátor

rok narození 1960
křest 1960, Praha Salvátor
konfirmace 1974 Praha Vinohrady
manželka Hanka Šilarová
děti Tonda (18 let), Adam (11 let)
zaměstnání: počítačový všudybud a bývalý geofyzik, nyní IT Projektový manager, TESCO a.s.

Na otázku, proč jsem presbyterem, je jednoduchá odpověď. Byl jsem navržen a zvolen. Představa o službě sboru: odpověď je v otázce. Je-li někdo ve službě, zpravidla jsou jeho představy málo podstatné ve srovnání s tím, co chce pán domu. Dosud jsem se staral hlavně o hospodářské a technické záležitosti, o dobročinné aktivity sboru navenek (Jeronýmova jednota, Obchůdek jednoho světa), o seniorátní aktivity a příležitostně o zahraniční vztahy.

Eva Šormová
náhradnice

rok narození 1956
křest 1961 Pardubice
konfirmace 1971 Praha Vinohrady
manžel Zdar (1956)
děti Zdar (1980)
Jan (1982)
Benjamin (1984)
Timoteus (1989)

Na žádost bratra faráře jsem přijala kandidaturu jako náhradník. Ve sboru pracuji jako katechetka.

číslo 46, říjen 2004
předchozí   další

Obsah

Lék proti marnosti
První dopis z Ugandy
Šimonův křest
Čtení o hudbě (2)
Nové staršovstvo (2)
Z jednání staršovstva
E te sei, obroni!
Cesta vína do Střední Evropy (1)
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).