Vinohradský sbor ČCE

Z rodinné korespondence Jana Karafiáta

… Pán Bůh je rádce. Jde-li vám o jeho radu, dostanete ji. Zatím pěkně pozdravuju a přeju vám, aby si nás ten Král tichý utišil a utěšil, ať už si to přejeme, nebo ne. Přeju vám všechno dobré, zvláště aby se mělo dobře srdce vaše. Všechno nic neprospívá a jen u Pána Ježíše jest pokoj a radost. Bez Něho by to bylo i zde (na Valašsku) všelijaké, s Ním však je to zlaté.

… Kdybys neříkal nikomu nic a domlouval se s Pánem Ježíšem, že bys mu rád byl tým nebo oním ke cti, ó pane, to On by si z Tebe dovedl cokoliv udělat. On to umí.

… Ale něco, co by sis sama mohla dát: To něco je, když za těchto všeobecně rozmrzelých časův člověk umí si to své pochválit a náležitě si to vážit! Celkem dostane asi Pán Bůh velmi málo díků i od těch, kteří se k němu ještě hlásí. Inu, když my jsme tak hodní a vše kolem nás tak příliš špatné! Jemu se to nelíbí.  (4 Mojž. 11,1)

… Chytám já se vždy toho milostivého pravidla, že On se nesmilovává nad jedním toliko, nýbrž že s jedním táhne za sebou celé rodiny, a těším se, že On nás nenechá každého jít jinou cestou, ale že nás všechny uvede na svou cestu. Víť On, jaká to bída, když jsou si lidé podle těla tak blízcí, podle ducha však daleko, daleko od sebe… A tak se jen těšme a chvalme si to. Nemáme my to věru na tom světě nejhorší. Já rád doznávám, že když mi o Něj běželo, vždy jsem výborně pochodil. A co si přeju, jest to, aby můj zřetel tak poctivě, jedině a cele k Pánu Ježíši byl obrácen.  (dopis sestře 14.2.1883)

Stýskává se mi, ale Pán Ježíš mne při tom dobrotou zasýpá, a On sám jest mi lepší než všechno. (závěr dopisu z r. 1892)

Vybrala Jarmila Filipiová

číslo 60, leden 2006
předchozí   další

Obsah

Svatoštěpánské přemítání
Víra mne podpírala celý život
Z rodinné korespondence Jana Karafiáta
Dětská slavnost
Recept na štěstí
Kalpana – naše nová holčička
Adventní trh
Tomáš Najbrt, Naděje a Divoké husy
Knihy k užitku i potěšení
Inzerce pro Naději
Ze staršovstva
Sborové akce v lednu

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).