Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXVIII

1942

Na jaře  (31.3.) byl zvolen za vikáře sboru Josef Kovář, který nastoupil 1. května. Sbor v této době také rozděloval výnos z jubilejní sbírky, konané již v roce 1940, která vynesla 26.973 K. Výnosu bylo usneseno použít takto: příspěvek do společné církevní pokladny 13.000 K, kazatelské stanici Vršovice 5.000 K, pro práci mezi mládeží 3.000 K, pro kazatelskou stanici v Dobříši 3.000 K, pro sbor v Kobylisích 2.500 K. Dubnové sborové zastupitelstvo vedle schválení účtů a rozpočtu na rok 1942 jednalo i o hospodářské situaci církve a o zvýšení příjmů sborů na platy duchovních. Sbor jednal o kostelnictví nejprve s bratrem Říhou a poté, co toto jednání neuspělo, s bratrem Šípkem, který byl po prověření svého zdravotního stavu za kostelníka přijat.

V roce 1942 požádal výbor kazatelské stanice ve Vršovicích jednak o vydání adres všech členů bydlících v obvodě kazatelské stanice a jednak o vydání vkladní knížky, která byla v depozitu sboru. Dále výbor požádal, aby se jeden člen staršovstva pravidelně účastnil schůzí výboru a aby kurátor sboru příležitostně navštěvoval bohoslužby v kazatelské stanici.

Na podzim konstatováno, že se příznivě rozbíhá práce v nedělní škole (zapsáno bylo 135 dětí) a také ostatní složky mládeže vyvíjejí živou činnost. Na druhou stranu jednáno o tom, že trvale jsou špatně navštěvovány biblické hodiny.

Na sklonku roku se vršovické kazatelské stanici naskytla příležitost nákupu harmonia za 12.500 K. Vršovičtí požádali o příspěvek 7.500 K, tuto částku staršovstvo za účelem nákupu harmonia uvolnilo.

V listopadu jednáno zejména o přistupujících (bylo přijato 36 členů) a o tom, jak se jim věnovat pastoračně. Pastorační práce byla potřebná zejména u mladých rodin s dětmi. Vzhledem ke snížení státní dotace a z toho plynoucí nutnosti zvýšení kvóty jednotlivých sborů na platy duchovních se v prosinci jednalo zejména o hospodářské situaci sboru a církve.

1943

Na počátku roku odchází vinohradský vikář do Zruče a na jeho místo je zvolen bratr Oldřich Vraný.

U příležitosti sejití zastupitelstva nad schvalováním sborových účtů a rozpočtu bylo konstatováno značné zvýšení obětavosti ve sboru, ale také zvýšení sborových nákladů.

23. května bylo voleno nové sborové zastupitelstvo. Volba provedena podle kandidátky sestavené přípravným výborem. V tomto roce bylo také schváleno rozhodnutí kazatelské stanice Vršovice pořádat každou první neděli odpoledne v prostorách Československé církve husitské shromáždění s pozvanými kazateli evangelizačního zaměření.

Na podzim se staršovstvo rozhodlo vypovědět hypoteční půjčku u Zemské hypoteční banky a splatit zbytek dluhu. Na základě upozornění seniorátního výboru rozhodnuto podat žádost o systematizaci katechetského místa pro Vršovice. Při té příležitosti výbor kazatelské stanice znovu apeloval na podporu hospodářského osamostatnění kazatelské stanice. Na základě toho rozhodnuto, že na zvláštní vkladní knížku bude ukládána část salárů vybraných od členů spadajících bydlištěm pod kazatelskou stanici a dále, že kazatelská stanice bude svá běžná vydání hradit z výnosů vlastních sbírek a darů.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

číslo 61, únor 2006
předchozí   další

Obsah

Otevřená nebesa
Báječný bál
Něco málo o Indii
Z historie vinohradského sboru XXVIII
Štědrý večer
Knihy k užitku i potěšení
Pákistán
Otevřené staršovstvo
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).