Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXXIV

1954

Začátkem září byl diskutován návrh na nové církevní zřízení. Starší se dohodli, že dodají písemné připomínky k tématu do šestého září a osmého se jim budou věnovat na mimořádné poradě. Na desátého září pak byla svolána porada zastupitelstva, na které byli zastupitelé informováni o novém církevním zřízení a o připomínkách staršovstva. Zastupitelstvo schválilo nový rozpočet v nové měně — na akce již dříve schválené 26 000 Kč, na úpravy v bytě faráře 15 000 Kč a dalších 10 000 Kč na změny v elektroinstalacích. Dále zde byla projednávána volba faráře, kdy zastupitelstvo projevilo souhlas s tím, aby bratr Moravec byl jediným kandidátem pro tuto volbu.

Dvacátého září podala volební komise zprávu o výsledku voleb. Z oprávněných 843 voličů se volby účastnilo 474 členů. 469 členů hlasovalo pro bratra Moravce. Byla schválena povolací listina a dále administrace sboru, kterou podle dohody prováděl do nástupu faráře Moravce bratr Čapek.

26. září se staršovstvo rozloučilo s farářem Jeriem. Bratr kurátor poděkoval faráři Jeriemu, který vzpomněl počátků své práce ve sboru, spolupráce s bývalými kurátory a připomněl staršovstvu i budoucí úkoly, které před ně doba postavila.

Prvého října uvítal kurátor Filipi faráře Moravce ve sboru a ten ve své odpovědi nastínil smysl své budoucí práce ve sboru. Instalace byla připravena na dvacátého pátého října odpoledne. Byl projednán podrobný program a opatření. Při této poradě vzalo staršovstvo na vědomí také předběžný výsledek hospodaření sboru, který skončil ve schodku cca 2 000 Kč. V začátku prosince byly upřesněny úkoly jednotlivých starších.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

číslo 71, leden 2007
předchozí   další

Obsah

Biblické hodiny: Břímě, nebo možnost?
Ekumenické setkání na Londýnské
Nejdůležitější na sboru je, aby byl… (2. část)
Tři básně
Škola Boží služby v Collegeville III.
Sborová solidarita II.
Recenze
Štědropolední oběd
Z historie vinohradského sboru XXXIV.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).