Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova IV.

Rouhání

Stejně jako „hřích“ přišlo rouhání do našeho církevního jazyka přes staroslověnštinu… Věrozvěsti tu sáhli do praslovanské slovní zásoby po výrazu, který se pravděpodobně kryl významově s řeckým termínem „blasfemie". To prý původně značilo pomlouvání, tupení nebo zesměšňování. Stejné je to se praslovanským základem – „rogati se“ tj. posmívati se. Rouhačem tedy byl soluňským rodákům ten, kdo se Bohu posmíval, vědomě jej haněl a tupil.

Sami tak nějak cítíme, že když někdo hřeší, nemusí to být ještě úplný průšvih. Zato rouhání průšvih je. Že tenhle pocit je jaksi všeobecný, je vidět také z toho, že slovo samé sice zavání archaismem, ale na rozdíl od toho výše zmiňovaného hříchu bylo donedávna součástí československého trestního práva. Kdo se do roku 1950 rouhal, mohl být odsouzen k žaláři. Rouhání bylo i v minulosti velmi nedávné předmětem rozhodování ctihodných soudců mezinárodního soudního dvora pro lidská práva ve Štrasburku, neboť například ve Velké Británii je stále v platnosti (a jak vidět i v užívání) „světský“ zákon proti rouhání se křesťanské víře. Dvakrát soudci rozhodli o tom (1994, Otto-Preminger-Institute vs. Austria a 1997, Nigel Wingrove vs. United Kingdom), že tam, kde světská legislativa v Evropě užívá zákonů o rouhání, užívá jich po právu. Lépe se tedy nerouhat, když s tím může být takové popotahování v časnosti tohoto světa, a raději si nepředstavovat, jak by to mohlo s rouhači dopadnout u soudu posledního.

mch

číslo 94, únor 2009
předchozí   další

Obsah

Nejlepší nakonec
Rozhovor s Petrem Jankovským
Slova, slova, slova IV.
Římanům 6,4
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).