Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova V.

Svatý

Když se podíváme na tohle slovíčko do Biblického slovníku od pana Adolfa Novotného, zjistíme, že je mu zde věnováno pět a půl strany, což je opravdu hodně. Tím chci říci, že najít správné slovo pro všechny významy, které v sobě původní výraz zahrnuje, nebyl asi zrovna lehký úkol. Křesťanství tu hned zpočátku sáhlo po výrazu užívaném Slovany a pak ho postupně plnilo dalšími významy. V Machkově Etymologickém slovníku českého jazyka najdeme odkaz onoho praslovanského základu ke slovu moc. Kdo byl u předkřesťanských Slovanů „svętъ“ (ten ocásek u e je nosovka – asi jako u našich slov banka, Anka atp.), byl mocný. Výše zmíněný Biblický slovník cituje Náboženské názvosloví A. Frinty, kde je svatost vykládána jako rozmnožení nebo působení růstu. V obou případech je etymologie dokládána na slovanských jménech typu Svatopluk, Svatobor …. . Ono to ale bude spíše spjato s již zmíněnou mocí, a to nejen světskou. K tomu se přiklánějí i další prameny. Zřejmě bylo třeba v době přicházejícího křesťanství klást důraz na Boží moc, propůjčovanou i následovníkům Kristovým. O tisíc let později Slovan Dr. František Ladislav Rieger píše: „Svatý je každý, kdož vůli svou řídí toliko dle zákona mravního, čili kdo k tomu vždy se rozhoduje, o čemž rozum jeho soudí, že to obecnému dobru nejvíc poslouží. V tomto ohledu přikládá se Bohu nejvyšší svatost.“ A co bychom napsali my dnes … ?

mch

číslo 95, březen 2009
předchozí   další

Obsah

Kázání
Převažujícím pocitem je vděčnost
Poděkování
Zdroje duchovní síly 1. část
Slova, slova, slova V
Jistě naplní tvá ústa smíchem
Skvělé zprávy o adopci na dálku
Za bratrem Josefem Smolíkem
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).