Vinohradský sbor ČCE

Na biblickou? A proč?

V nedávném rozhovoru na téma, zda existuje nebo neexistuje krize v naší církvi, byly zmíněny několikrát také biblické hodiny. Chodí na ně čím dál méně lidí, a to i těch, kteří poměrně pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby. Je to jev celkem obecný v celé církvi. Je biblická hodina útvar, který se přežil? Připravují ji faráři nudně a neobjevně, měli by hledat nové formy? Má ještě dnes cenu číst si společně z Bible, odkrývat taje textu, hovořit o něm a snažit se přijít na to, zda a jak k nám mluví? Nebo to pro svůj život nepotřebujeme? Nebo potřebujeme, ale biblická hodina nám to prostě nedává? Máme skutečně tak málo času, že na biblické hodiny přicházet nemůžeme, a to ani pravidelně, ani třeba jednou za měsíc, ba vůbec nikdy? Nebo je to pro nás čas strávený tak málo smysluplně, že raději v každodenní přetíženosti dáme přednost něčemu jinému?

Nevím, zda na tyto otázky existují jednoznačné odpovědi - konečně dát si je můžeme každý sám, nikdo nás u toho nemusí kontrolovat a nikomu není třeba se omlouvat. Nemá asi ani smysl vzbuzovat pocit povinnosti nebo apelovat na potřebu ocenit svou účastí práci faráře či farářky - i když každý, kdo si někdy připravoval nějakou přednášku nebo seminář, by ho asi raději sdílel s více než třemi lidmi v auditoriu, jakkoliv někdy může zájem tří lidí povzbudit víc než zívající zástup.

Co ale smysl má, je pozvání. Přijďte a okuste, třeba alespoň mimořádně, jednou. Ne vždy se člověku chce, obvykle přispěchá unavený na poslední chvíli s myšlenkami na to, co nestihl a stihnout ještě musí. I tak je ale dobré si alespoň občas i během týdne připomenout, že život má také jiný rozměr než každodenní spěch. Někdy jde totiž to povídání nad Biblí až na dřeň a slovo k člověku promluví- a to zcela osobně a třeba i do konkrétní situace. Někdy člověk lépe porozumí nějakému textu, někdy uslyší větu, která mu utkví na dlouhé týdny.

V našem sboru jsou nyní dvě podoby biblických hodin - pravidelná středeční se sestrou farářkou Čaškovou a jedenkrát měsíčně v úterý ekumenická biblická s bratry a sestrami z okolních sborů pod vedením bratra profesora Filipiho. Na obě jste srdečně zváni.

Jana Šarounová

číslo 104, únor 2010
předchozí   další

Obsah

Naděje je nám třeba
Krize v církvi?
Biblické hodiny
Slova, slova, slova X.
Misie
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).