Vinohradský sbor ČCE

Paříž pro Kmotrovství

Malé ohlédnutí

Vinohradský sbor se nemalou částí svého členstva zapojil do cesty do Paříže, která byla zaměřena také na pomoc obecně prospěšné společnosti Kmotrovství. Vedle vinohradských evangelíků, jejich přátel a příbuzných se na naplnění autobusu podíleli dejvičtí, chrudimští a zastoupení měl také pardubický sbor a sbory v Rovečném, Daňkovicích, Uherském Hradišti a Trutnově. Celkem se nás sešla bezmála kopa. Dary těch, kteří se cesty účastnili, nakonec vynesly 44 500 Kč, které jsou již na účtu Kmotrovství. Chtěl jsem tedy ještě poděkovat všem, kteří jeli, a tím pomohli „příchozím“, kteří v naší republice hledají klid a možná i domov.

mch

Obecně prospěšná společnost Kmotrovství

O organizaci, v jejíž prospěch se zájezd do Paříže uskutečnil

O.p.s. Kmotrovství podporuje děti a mladé lidi z řad cizinců žijící v České republice.

Z peněz pravidelných dárců se hradí různé výdaje spojené se vzděláváním a zájmovou činností, na které rodiče dětí nemají peníze. Ve výjimečném případě může jít i o jiné výdaje, jako např. krátkodobé hrazení nájemného. Nezáleží přitom, zda se jedná o žadatele o azyl, azylanty, ekonomické migranty nebo ty, kteří nemají svůj status vyřešen. Nerozhoduje země původu či náboženské vyznání.

Krátká historie o.p.s Kmotrovství

Pojem kmotrovství se zavedl v době komunistického Československa.v souvislosti s pomocí členů švýcarské protestantské církve rodinám evangelických farářů. Děti z těchto rodin měly tenkrát ve Švýcarsku své „kmotry na dálku“, kteří jim posílali čas od času určitou materiální podporu.

Když pak v roce 1997 zemřel evangelický farář Jan Nohavica, přišel nynější synodní senior Joel Ruml s myšlenkou navázat na pomoc švýcarské církve a ustavit u nás, v rámci českobratrské církve evangelické jakýsi soukromý fond na podporu osiřelých dětí, který v roce 2003 významně pomohl i rodině náhle zemřelého faráře Pavla Skály.

Už v roce 2002 se ale domluvilo několik přispěvatelů na tom, že by bylo vhodné tuto akci rozšířit. Kmotrovství bylo téhož roku zaregistrováno jako obecně prospěšná společnost a zaměřilo se na pomoc dětem z rodin uprchlíků žádajících o azyl v České republice, případně i těm, kteří již azyl získali.

Aktuální situace

Od té doby se poněkud změnila situace v oblasti cizinců přicházejících do České republiky. Ubylo žadatelů o azyl a jen pomalu roste počet uznaných uprchlíků, strmý nárůst zaznamenal počet migrantů stěhujících se do České republiky za prací. Co se však nezměnilo, jsou potřeby dětí cizinců žijících u nás. I ony by rády jako české děti chodily do školy, na obědy či do družiny, mají svoje mimoškolní zájmy, chtějí realizovat své sny a rozvíjet své nadání. K tomu všemu je zapotřebí peněz a těch cizinci u nás nemají nazbyt. Domníváme se, že je velmi důležité pomoci těmto dětem cítit se v České republice být doma. Jen tak se mohou do naší společnosti úspěšně integrovat. I proto jsme rozšířili okruh dětí a mladých lidí, kterým je možno finanční pomoc poskytnout, na všechny děti cizinců nehledě na jejich statut. Věříme, že i pomoc několika lidem má smysl.

Právě tudy podle nás vede cesta k zamezení takových závažných problémů, jako jsou např. uzavřená ghetta v západní Evropě, kde v některých případech vzrůstá radikalizace imigrantů. Chápeme Kmotrovství také jako snahu o prevenci těchto negativních jevů a jako snahu pomoci imigrantům pochopit naši společnost jako civilizaci založenou na křesťanských základech.

Fakta a čísla

Za dobu trvání o.p.s.Kmotrovství jsme finančně podpořili přes třicet dětí či mladých lidí. Vedle dlouhodobé podpory (hudební, výtvarné, sportovní či šachové kroužky, angličtinu, placení obědů a výdajů spojených s návštěvou školky, placení jízdného do školy, ubytování či placení nákladů spojených s postižením dítěte) poskytujeme i jednorázové finanční dary, určené většinou na nákup školních potřeb na začátku roku. V roce 2008 jsme vydali 27 800 Kč, v roce 2009 již 64 800 Kč.

V současné době poskytujeme stálou podporu šesti dětem a mladým lidem.

Jedná se o

  • 11 letého čečenského chlapce s těžkým postižením (výdaje na léčbu)
  • 37 letou ženu z Demokratické republiky Kongo (ubytování v Domově mládeže v Praze , studuje druhým rokem vyšší odbornou školu zdravotnickou)
  • 20 letou dívku z Ruska, Kabardinsko – Balkarské republiky ( výdaje spojené se studiem – studuje prvním rokem Masarykovu univerzitu v Brně)
  • 10 a 14 letou dívku z Čečenska (studium zpěvu na ZUŠ)
  • 32 letého muže ze Súdánu s postižením (výdaje spojené
  • s léčbou)

Uvažujeme o podpoře pro další dvě rodiny:

  • 14 letý chlapec z Čečenska v Praze – placení jízdného
  • 14 letý chlapec z Čečenska v Liberci – doučování před zkouškami na střední školu

Za správní radu Kmotrovství

Lucie Sládková, Juanita Kansil, Alena Fendrychová

Redakčně kráceno – jaš-

číslo 112, prosinec 2010
předchozí   další

Obsah

Světlo znamená život
Adventní trh
O středisku Diakonie ve Stodůlkách
Paříž pro Kmotrovství
Jak prožíváte advent a vánoce?
Adopce na dálku
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).