Vinohradský sbor ČCE

Noc kostelů

Padla na mne milá povinnost, abych seznámila čtenáře Hroznu s tím, jak v našem kostele na Vinohradech probíhal letošní ročník Noci kostelů. Tato akce se uskutečnila v mnohých kostelech na celém území České republiky v páteční večer 19. května, tedy v době, kdy mnozí z nás již zahájili chatovou sezónu, proto se možná někteří z těchto důvodů nemohli Noci kostelů zúčastnit. Snad tedy tento příspěvek poslouží pro představu, jak to u nás probíhalo, a zároveň jako pozvánka k připojení se v příštím ročníku. My, kteří jsme měli možnost se Noci kostelů zúčastnit, jsme z této akce měli velikou radost a potěšení. Proto také pevně věříme, že budeme mít sílu a čas učinit z této akce tradici.

Náš sbor se Noci kostelů zúčastnil letos poprvé. Přípravy probíhaly již mnoho týdnů předem, a to především nácvik hudební části programu. Organizace posledních dvou týdnů se ochotně chopila Zuzana Bruknerová, za což jí patří naše díky, její vedení bylo věcné a citlivé. Program, který u nás probíhal, byl rozčleněn do několika sekcí v rámci dvouhodinového cyklu, který začínal v osm hodin a končil krátce po desáté. Nutno podotknout, že již během našich příprav od šesté hodiny večerní přicházeli první návštěvníci. Naše paní farářka se z jejich strany setkávala mimo jiné s dotazy především ohledně bohoslužeb a jejich průběhu. Bylo tedy milou shodou okolností, že zrovna následující neděli byla bohoslužba v našem kostele přenášena rozhlasem, na což bylo možné zvědavé návštěvníky upozornit a pozvat je tak k poslechu radiového přenosu.

Program byl zahájen společným zpěvem s kytarou, pianem i varhanami. Jednotlivé písně byly prokládány čtením z bible, a to biblického textu, který má předčítající nejraději. Následovala sekce s názvem klasická varhanní hudba, které se ujala naše varhanice Ester Slaninová společně s Ondřejem Pokorným. Nutno ještě uvést, že o hudební produkci na piano a buben se postaral Jiří Svoboda. Následovalo krátké povídání o historii kostela, které doplnily kánony nejen z Taizé. Příchozí měli také možnost se dovědět něco o obrazech bratra Miroslava Rady, které jsou dominantou našeho kostela. Závěr pak patřil varhanní improvizaci k meditaci.

Pro návštěvníky bylo přichystáno občerstvení, o které se postaraly naše sestry Monika Chábová a Jitka Krupičková. K dispozici bylo sladké, slané i káva a čaj. Báry Uličná a Čašková se věnovaly těm, kteří si chtěli prohlédnout nebo zakoupit nějakou literaturu z nakladatelství Kalich či Portál. K nahlédnutí byly i bible různé provenience a stáří. Jen místo pro ztišení, kterému byl vyhrazen prostor dětského koutku, zůstalo nevyužito.

Nelze též opomenout, že v “Šalamounově sloupoví“ byl promítán dokument o obrazech bratra Rady, o jehož projekci se staral Filip Krupička.

Večer jsme zakončili nahoře na faře. Pohoštění zbylo i pro nás účastníky a bylo i trochu vína. Zhodnotili jsme celou akci velmi pozitivně a tento pocit v nás upevnila i skutečnost, že náš kostel navštívilo skoro stotřicet návštěvníků.

Za sebe mohu říci, že celá akce probíhala ve velmi milé a vstřícné atmosféře a minimálně pro mě byla možností poznat mnohé bratry a sestry blíže. Všem zúčastněným patří velké díky, bohužel nebyl prostor vyjmenovat všechny. Závěrem snad jen dodat, že organizační tým čítal přes dvacet členů. Pro příští ročník bychom chtěli zařadit i speciální program pro děti, proto každá další ruka bude více než vítána.

Michaela Valentová

číslo 118, červen 2011
předchozí   další

Obsah

Církev tu není sama pro sebe
Noc kostelů 1
Noc kostelů 2
Malá zpráva o dorostu
Šáreckým údolím ke svatému Matěji
Gottland
Z Bohemky do Bělče
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).