Vinohradský sbor ČCE

Noc kostelů v naší modlitebně

foto: noc

Již podruhé se náš sbor zapojí do akce Noc kostelů, která se letos v mnoha českých i moravských kostelích uskuteční 1.6.2012. Noc kostelů vznikla v roce 2004 v Rakousku a v roce 2009 se k ní přidalo několik moravských kostelů. Již další rok se však zapojilo téměř 500 křesťanských chrámů po celé republice a roku 2011 se k Rakousku a ČR přidalo i Slovensko. Patronát nad Nocí kostelů v Praze 2 letos přijala starostka Mgr. Jana Černochová.

Co vlastně jako křesťané můžeme od Noci kostelů očekávat? Jde o cílenou evangelizaci, která má za cíl získat mnohé? V propozicích akce na stránkách www.nockostelu.cz čteme, že „Noc kostelů má nabídnout možnost nezávazného přiblížení a setkání s křesťanstvím. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat. Akce má být nízkoprahová, tedy určená nejširší veřejnosti.“ Smysl tedy má i to, když se obyvatelé Prahy 2 i dalších městských částí dozvědí, že v činžáku na Korunní ulici se vůbec nachází nějaký kostel, zjistí, jak se do něj jde a jak vypadá, a uvnitř se budou moci přesvědčit o tom, že křesťané nejsou vždy nudní a moralizující škarohlídi, kteří snad ani nežijí normálním životem. Bude-li návštěvníkům dáno uvědomit si či prožít i něco víc, nebude to již naše dílo.

Letošní program sestavila Helena Wernischová a na jeho přípravě se podílí řada dalších členů našeho sboru. Protože se akce koná na Den dětí, je první část programu zaměřena na dětské návštěvníky. Děti čeká hudební, literární a výtvarné pásmo, mohou se zapojit do dětské výtvarné dílničky a shlédnout divadelní představení známého souboru Buchty a loutky. Dětská část programu bude věnována pracovníkům Linky bezpečí, kteří svou činnost budou prezentovat na panelech. Dospělé čeká například koncert duchovní hudby v podání sboru Canti di Praga, který je tvořen především mladými absolventy Kühnova dětského sboru a v minulém roce získal např. cenu poroty za provedení skladby P. Ebena na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby. Připravena je prohlídka obrazů Miroslava Rady, při níž nám bude průvodcem umělcův syn, malíř Ondřej Rada. Opět bude možno si prohlédnout výstavku Biblí a nebude chybět možnost občerstvení. Staršovstvo k této příležitosti chystá také informační leták o našem sboru.

A tak zakončeme pozváním – přijďte na Noc kostelů do naší modlitebny a pozvěte i ty, které by tato akce mohla zajímat. Stále je také ještě příležitost zapojit se i aktivně, protože při organizaci večera je třeba hodně pomocných rukou.

Jana Šarounová

číslo 127, květen 2012
předchozí   další

Obsah

Ježíš a hříšnice ve farizeově domě
Z přímluvných modliteb, které zazněly ve vinohradském sboru
Každého dne mám mnoho důvodů k vděčnosti
Po stopách vinohradského odboje
Reformované hádanky V.
Umění doby toleranční
Noc kostelů v naší modlitebně
Program Noci kostelů v našem sboru
Pozvánka na procházku noční ZOO
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).