Vinohradský sbor ČCE

Husovské slavnosti 2015

Celý tento rok je nesen ve znamení významného 600. Husova jubilea, ale právě červenec je měsícem, kdy byla cesta českého náboženského reformátora násilně dovršena jeho mučednickou smrtí během konání koncilu v Kostnici. Naše církev, společně s Církví československou husitskou, připravují k tomuto jubileu na dny 5. a 6, července do Prahy rozsáhlý program a k účasti na něm jste všichni srdečně zváni. S programem se mohou zájemci blíže seznámit jednak na programech k této příležitosti vydaných tiskem, nebo na Internetu na stránkách www.husovskeslavnosti.cz.  Kromě Prahy se slavnosti konají i v jiných termínech v regionech. Můžete se také zúčastnit na pouti ve stopách mistra Jana Husa z hradu Krakovce až do Kostnice, Tato pouť se bude konat již po sedmé, tentokrát dojdou účastníci až do Kostnice. Pouť se uskuteční ve dnech 4. až 30. července. Je možné zúčastnit se celé pouti, nebo jen některé její části – bližší informace jsou k disposici na Internetu na stránkách http://www.husovapout.cz/. Jak v úvodu k Husovským slavnostem 2015 uvádí synodní senior Českobratrské církve evangelické br. Joel Ruml, můžete se setkat s Husem, který

  • neměl rád přetvářku a usiloval o důvěryhodnost
  • nenáviděl lež a radoval se z pravdy, i když to stálo hodně sil a sebezapření
  • pýchu a namyšlenost odmítal a nahrazoval je vstřícností ke všem lidem, i k těm, se kterými nesouhlasil
  • protivila se mu ledabylost, věřil, že se svědomitostí a řádem se žiuje lépe
  • poznal, co je výstřednost, ale hlouběji přilnul ke střídmosti a skromnosti
  • nerozuměl rezignovanosti v životě, jeho východiskem byla chuť do života a radost z něho
  • nepoznal příležitostné a mělké vlastenectví, více se radoval z češství a české kultury
  • byl nesmířlivý vůči lenosti a těšila ho tvořivost a touha po vědění
  • odmítal hrubosti a miloval čistotu a mravnost jako záruky perspektivní budoucnosti
  • chyby uměl chápat, ale nesmiřoval se s nimi, o to více se pak snažil o nápravu.

číslo 156, duben 2015
předchozí   další

Obsah

ANO a NE – Vzpřímená chůze toho, kdo kráčí v pravdě.
Rozloučení s MUDr. Vojtěchem Zikmundem
Neznámý vojín
Jan Hus z pohledu jednoho francouzského katolického laika
Kázání Jana Husa na Neděli velikonoční
Adopce na dálku aneb Kolektivní matka
Česká křesťanská akademie
Husovské slavnosti 2015
Husovské slavnosti, program
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).