Vinohradský sbor ČCE

Z kázání Jana Husa na 2. neděli po Velikonocích

Jan 10, 11–16

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.

A uvažuj, kterak Kristus dí znamenitě, že nájemník, jenž není pastýř a jehož nejsou ovce vlastní. Hle, dí jedno, že nájemník není pastýř; podruhé, že nejsou jeho ovce vlastní. Vizmež, kdo není pastýř: Jistě ten, kdo nepase, jako zase ten slove pastýř ovcí čtveronohých, kdož je pase. Protož bez pochybnosti: Kdož nepase ovcí Kristových, ten není pastýř. Pakli pase, hleď čím a proč je pase; pase-li slovem Božím a příkladem činů svatých, tehdy jest pastýř. A ten ani neopouští ovcí ani neutíká od nich. Pakli je pase báchorkami nebo bludy a lživými řečmi, tehdy jest zloděj, jenž krade slovo Boží lidu, že ho neslyší. Pakli pase je, ale více pro tělesný užitek, tehdy jest nájemník… Nájemník jest, který pastýřovo místo drží, ale zisku duší nehledá, tělesného zisku pilen jest a ctí prelátskou vesel jest.

Vybral Pavel Filipi

číslo 157, květen 2015
předchozí   další

Obsah

Mnohokrát a mnohými způsoby mluví Bůh
Přímluvy konfirmandů
Brandýs a Cetoraz
Z kázání Jana Husa
Hledají se dobrovolníci na Husovské slavnosti
Program Noci kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).