Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Všemohoucí Bože, náš Pane, prosíme,

pomoz lidem v nemoci, v nouzi hmotné i duchovní, v osamocenosti, v bolesti, která neustupuje, v nenadálém neštěstí;jsi v nebesích

vysvoboď lidi z pokušení, z křivdy a bezpráví, z ohroženi od nepřátel, z hladu, z nebezpečí smrti;

ochraňuj lidi na cestách, při zvlášť těžké práci, děti a staré lidi na ulicích;

probuď ty, kteří neplní své sliby, lidi sobecké, lhostejné k bídě kolem sebe, lidi opilé světskou slávou;

veď lidi ustrašené, lidi, kteří ztroskotali a začínají znova, lidi slabé a nesamostatné, lidi před rozhodováním, lidi, kterým se nechce dál žít;

posilni ty, kdo stojí v tvé službě, kdo pro tvou trpí protivenství, kdo vedou jednání za druhé, kdo na sebe zapomínají a slouží druhým.

Společně se modlíme podle Tvého Syna: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Bud vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

číslo 161, listopad 2015
předchozí   další

Obsah

Adventní úvodník
Z přímluvných modliteb
Prohlášení synodu ČCE k současné situaci
Pozdrav z Ochranovského sboru
Mé nejstarší vzpomínky na Jana Karafiáta II.
Konvent Pražského seniorátu
Tržíkový obdarovaný
Změna sborového účtu
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).