Vinohradský sbor ČCE

Závěr bohoslužeb – postludium

Možná jste při několika minulých bohoslužbách zpozorovali změnu jejich závěru.

Domníváme se totiž, že v mnoha sborech naší církve rozšířený nešvar, že konec poslední písně bohoslužeb je znamením k zahájení hlasitých hovorů doprovázených úpornou snahou varhaníka nevšímat si jich, případně je přehlušit svou hrou, nemusí být rozšířen a zaveden ve sboru našem.

Zkusme zavést takový způsob, že kazatel, spolusloužící presbyter a s nimi i celé shromáždění po dozpívání poslední písně bohoslužeb zůstávají sedět, všichni pak vstanou a odcházejí (dají se do hovorů, balení věcí apod.) až po doznění, případně těsně před koncem postludia.

Máme za to, že tak jako úvodní preludium, jež v krátké podobě, jak je zavedeno v našem sboru, dává jasný signál, že bohoslužby začínají a že účastníci se mohou začít soustředit a těšit na to, co bude následovat, tak také závěrečné postludium nabízí možnost ještě vnitřně krátce zrekapitulovat poselství bohoslužeb a reflektovat je případně děkovnou, kající či jinou modlitbou. Preludium i postludium patří do bohoslužeb – upevňují jejich rámec. Je dobré vnímat je takto, ne jen jako nějakou vycpávku.

Doufáme, že tento návrh přijmete a vyzkoušíte.

Ester Slaninová

číslo 195, říjen 2019
předchozí   další

Obsah

Den odpočinku
Podpora pro Berkat a Víteček
Nakresli mi Bibli
Závěr bohoslužeb – postludium
Tablet
Zprávy ze staršovstva
Pozvánka na promítání
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).