Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 13.2.2020

  • M. Cháb vyřídil poděkování Berkatu. Rádi přijmou pastelky (80 krabiček), peněžní dar i šicí stroj.
  • Úprava osvětlení u varhan bude v nejbližší době realizována. K úpravě bude demontována lampa z protější stěny, aby varhany nebyly bez osvětlení.
  • J. Raisová podala staršovstvu zprávu o činnosti Křesťanské služby za rok 2019.
  • Nezisková organizace Naděje odvolala chystaný benefiční koncert kvůli neshodám ohledně dramaturgie programu.
  • Dobrovolná sbírka na pomoc uprchlíkům na řeckých ostrovech vynesla 6200,–Kč.
  • Celocírkevní sbírka na Křesťanskou službu vynesla v našem sboru 4904,–Kč.
  • Z. Šorm dojednal termín programu V. Máci o Turecku na neděli 26.4.
  • Staršovstvo diskutovalo o dalším postupu v rozhovoru o vysluhování Večeře Páně dětem. Z. Šorm zformuluje a rozešle presbyterům základní otázky ke strukturovanému rozhovoru pro příští schůzi.
  • Staršovstvo naplánovalo jarní úklid kostela před velikonocemi na pátek 3.4. odpoledne.
  • Staršovstvo souhlasí s uzavřením dohody s L. Cvrčkovou na spravování nájemních smluv.
  • J. Raisová informovala staršovstvo, že se jí zatím nedaří sehnat cenové nabídky na opravu hrobu D. Bružové od mimopražských firem.
  • Z. Šorm sdělil staršovstvu, že se zástupci Cesty domů dohodli s O. Radou na výběru obrazů, které sbor poskytne pro jejich dobročinnou aukci.
  • M. Cháb informoval staršovstvo o předávání kompetencí správce sborových financí, které by mělo být do konce února hotové.
  • Hospodářská komise předložila staršovstvu první návrh rozpočtu.
  • Staršovstvo jednalo o prodloužení nájemních smluv ve sborovém domě.
  • Na WC v kostele budou zakoupeny zásobníky na toaletní papír.
  • Staršovstvo rozhodlo, že sbor připojí k postní sbírce Diakonie (1.3.–9.4.), která letos podpoří školky v Bejrútu a syrské a libanonské děti v ní.
  • Staršovstvo rozhodlo, že archová sbírka na Jeronýmovu Jednotu začne po velikonocích (tj. od 12.4.)
  • Celocírkevní sbírka na tisk se bude konat 15.3.
  • Z. Šorm tlumočil zprávy a žádosti ze seniorátu: 1/ Termín konventu byl stanoven na 14.11., 2/ Seniorátní výbor požádal o zaslání kopií všech aktuálně platných nájemních smluv. Vyřídí M. Cháb a Z. Coufal., 3/ Staršovstvo souhlasí, aby seniorátní patron sboru J. Mašek dostával zápisy ze staršovstva., 4/ Seniorát oznámil vybraným sborům, včetně Vinohrad, revizi hospodaření.
  • J. Raisová oznámila, že dojednala sborový víkendový pobyt v chatě Rezek v Krkonoších na 7.–10.5.
  • J. Šarounová a E. Svobodová zkontrolují a aktualizují sborové směrnice pro hospodaření a předloží je výročnímu sborovému shromáždění.
  • Staršovstvo souhlasilo s poskytnutím kostela pro benefiční koncert I. Troupové a J. Dvořákové–Marešové pro Diakonii za režijní náklady.
  • Staršovstvo jednalo o účasti sboru na Noci kostelů. Sbor se jí i tento rok zúčastní. Přípravu programu bude organizovat J. Šarounová. Staršovstvo se vyslovilo pro „volnější“ program.
  • Staršovstvo souhlasí s návrhem Křesťanské služby, aby na adventním trhu bylo možné u stánků sboru použít sborové kupóny. V této souvislosti sbor vydá i kupóny v hodnotě 10,–Kč. Výtěžek adventního trhu bude rozdělen rovným dílem mezi obě podporované organizace – Berkat a Víteček.
  • Staršovstvo vzalo na vědomí poděkování fondu Compaternitas a sboru v Aši za dary našeho sboru.

číslo 199, březen 2020
předchozí   další

Obsah

Hospodin zná ty, kteří ho milují
Přímluvné modlitby
Moje vzpomínka na Petra Pokorného
Jako dobře padnoucí oblek
Ze sborové knihovničky I.
Adopce na dálku
Pozvání
Zprávy ze staršovstva 13.2.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).