Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 12.11.2020

Schůze staršovstva se konala on-line.

 • J.Raisová informovala staršovstvo o reakcích na rozeslanou prosbu o obnovu kartotéky. Prozatím se vrátilo 65 odpovědních lístků.
 • Z. Šorm podal zprávu o opravě dvou šicích strojů pro Berkat. M. Cháb sdělil, že jsou další dva přislíbeny. M. Čapková slíbila dodat další stroj. M. Cháb jedná o jejich odeslání do Afghánistánu.
 • F. Krupička pořídil a nainstaloval bratru faráři kameru a sluchátka s mikrofonem, aby byly možná on-line setkání.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o životě sboru za mimořádných opatření: Pravidelná shromáždění v neděli i v týdnu nejsou možná. Nedělní bohoslužby se však pravidelně nahrávají, zveřejňují na webu i na facebooku a Jarmila Raisová je rozesílá v tištěné podobě zájemcům. Pro některé starší členy sestrojil F. Krupička jednoduchou MP3, aby si mohli bohoslužby poslechnout, a J. Raisová je doručuje. Sbírky jsou ohlašovány a je možné je poukázat bezhotovostně – vše potřebné k tomu je na webových stránkách. Kvůli nižším výnosům bude výzva ke sbírkám a informace o jejich účelu i možnosti plateb rozeslána ještě elektronicky na sborový adresář. Z. Šorm také připravuje krátké výklady knihy Zjevení a „Nedělní školu na dálku“ na sborovém facebookovém profilu. O ten se soustavně stará R. Šormová a zveřejňuje další materiály k poslechu z celocírkevního Soundcloudu. R. Šormová také pro zveřejňování zvukových materiálů zřídila sborový účet na Soundcloudu. J. Raisová s kolektivem dobrovolníků připravuje k poslechu „Čtení na pokračování“. Z. Šorm oslovil děti a dospělé, kteří by mohli hrát vánoční hru, ale její realizace asi nebude vzhledem k mimořádným opatřením možná. Zjišťujeme také možnosti biblických hodin on-line. Sborový zpravodaj „Hrozen“ byl zveřejněn na webu a rozeslán mailem i poštou. Je obnovena fotografická vývěska o životě sboru u vchodu do kostela. J. Raisová pracuje část týdne z domova a je v telefonickém kontaktu se staršími členy sboru.
 • J. Raisová chystá online schůzku křesťanské služby, která bude hledat řešení předvánočních akcí (dárky, pečení cukroví, virtuální tržíček).
 • Staršovstvo rozhodlo o konání adventní seniorátní sbírky. Bude na ni odeslána stejná částka jako loni, zaokrouhlená na celé tisíce nahoru a peníze pak při sbírce dovybereme.
 • 25.11. v 17 hodin se bude v kostele konat ekumenická slavnost na podporu „Otcova domu“ na Ukrajině. Organizuje ji jako přímý přenos humanitární středisko Diakonie ve spolupráci se Z. Šormem.
 • Staršovstvo svěřilo rozhodování o aktuální podobě a konání sborových shromáždění vzhledem k uvolňování mimořádných opatření statutárům sboru.
 • Staršovstvo rozhodlo, že vzhledem k nejisté situaci tentokrát nebude rozesílat adventní dopis, ale v polovině prosince rozešle vánoční dopis i s aktuální informací o svátečních bohoslužbách.
 • Staršovstvo souhlasilo s posunutím splatnosti faktur OPS Jeden svět za čtvrtý kvartál a s poskytnutím součinnosti při podání žádostí pro programy Covid nájemné a Antivirus.
 • Staršovstvo rozhodlo o odprodeji registračky z bývalé kanceláře faráře za 4000,–Kč Štěpánu Špinkovi.
 • Staršovstvo vzalo bez výhrad na vědomí, že sbor nákladem 26.500,–Kč utěsnil světlík proti holubům, utěsnil též světlík nad kostelem proti zatékání, vyčistil skla a instaloval hroty proti holubům na komín.
 • Staršovstvo přijalo žádosti o členství ve sboru Mikuláše Vymětala a JUDr. Jaroslava Krále CSc.
 • Staršovstvo jednalo o možnosti streamování bohoslužeb v době mimořádných opatření pokud by je nedoprovázela E. Slaninová, která se na něm účastnit nechce. Po diskuzi bylo hlasování odsunuto až po rozhovoru M. Janečka a Z. Šorma s E. Slaninovou.
 • Staršovstvo jednalo o převzetí starosti o urny bratra Benátčana a jeho manželky. Hlasování bylo zatím odloženo, než J. Šilar zjistí další informace.

číslo 205, listopad 2020
předchozí   další

Obsah

Je třeba zachránit Vánoce?
Přímluvná modlitba
Dopis ke sbírkám v čase covidu
Byli to naši sousedé I.
Mýty o Fairtrade
Zprávy z Berkatu
Evropský výzkum hodnot 3: Rodové stereotypy
Zprávy ze staršovstva 12.11.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).