Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 9. 2. 2023

 • K rozpracování rozvojového plánu sboru se staršovstvo sejde 16. 2.
 • M. Kopecká shromáždila všechny potřebné dokumenty k podání nové zakládací listiny OPS Jeden svět na rejstříkový soud a žádost bude podána.
 • M. Cháb zformuloval stručnou informaci o historii kostela do vývěsky. Informace bude doplněna QR kódem odkazujícím na další informace ze sborových webových stránek. QR kód vytvoří J. Šilar.
 • Sbírka na Křesťanskou službu vynesla 6 710 Kč.
 • Příspěvek na kauci pro osobní asistentku z Ukrajiny nakonec nebyl čerpán.
 • Staršovstvo projednalo a odsouhlasilo návrh povolávací listiny a souvisejících dohod pro volbu Z. Šorma za faráře sboru na další tři roky.
 • Staršovstvo přijalo nabídku D. Juna na benefiční koncert pro sborem podporované neziskové organizace a vyjádřilo přání, aby se uskutečnil v první polovině října.
 • V rámci Mezinárodních dnů proti rasismu, které inicioval farář pro menšiny M. Vymětal, domluvila J. Raisová přednášku A. Růžičkové o Romech na 2. 4. po bohoslužbách a setkání se společným jídlem s iniciativou Café Žinka na 9. 3. od 17 hodin.
 • Staršovstvo rozhodlo, aby M. Cháb jednal s M. Opočenským o možnosti obnovit společné bohoslužby na druhý svátek vánoční – na Štěpána.
 • M. Janeček informoval staršovstvo o zájmu Jiřího Payna a Adelaidy Wernischové zapojit se do služeb při bohoslužbách.
 • Staršovstvo zhodnotilo minulé dění ve sboru a projednalo sborový program na další měsíc.
 • Staršovstvo vzalo na vědomí informaci o přípravě instalace čidla proti zatápění druhého suterénu a poděkovalo F. Krupičkovi, který se jí věnuje.
 • Staršovstvo rozhodlo o použití volných prostředků sboru. Tři miliony budou nadále udržovány jako rezerva pro nenadálé opravy a investice a uloženy na termínovaných vkladech u JT banky a u Fio banky. Z přebytku z minulých let sbor daruje 500 000 Kč na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy Jednoty, ze kterého se poskytují bezúročné půjčky sborům při opravách budov. O 500 000 Kč také sbor navýší rozpočtovanou částku na dary pro spolupracující neziskové organizace a pro případné aktuální potřeby.
 • Staršovstvo pověřilo správce sborových financí, aby dohlížel na termínované vklady, na kterých má sbor uloženy svoje prostředky, a včas upozorňoval staršovstvo na potřebu jejich obnovování.
 • Staršovstvo schválilo návrh rozpočtu pro výroční sborové shromáždění.
 • M. Cháb a J. Šilar informovali staršovstvo o revizi sborové počítačové sítě a jednání o jejích možných úpravách. Zároveň doporučili navýšení paušálu za její údržbu i sazby za hodinovou práci nad rámec paušálu. Staršovstvo návrhy schválilo.
 • Staršovstvo jednalo v souvislosti s požadavkem ÚP ohledně dávek na bydlení o problematice zařazení sborového domu jako občanské vybavenosti či bytového domu. M. Kopecká zjistí postup na KÚ.
 • Staršovstvo se dále věnovalo odhlučnění sborového sálu. J. Šilar prohlédl realizaci odhlučnění v klimentském sboru – výsledek je dobrý, cena poměrně vysoká. M. Cháb jednal s p. Rohlichem, který odhlučnění v klimentském sboru prováděl a bude dál jednat s J. Tučkem, na kterého jej p. Rohlich odkázal.
 • P. Coufal navrhl obnovení nátěru ploché střechy kostela, který hospodářská komise doporučuje.
 • J. Šilar informoval staršovstvo o tom, že sboru byla darována pračka do kotelny.
 • Staršovstvo souhlasilo s tím, aby sbor uhradil náklady na pohřeb sestry Věry Kloboučkové a její urnu uložil do sborového hrobu na Vinohradském hřbitově.
 • Staršovstvo rozhodlo, aby J. Šaroun umístil inventarizační seznam na Google disk a dojednal s J. Raisovou jeho průběžnou aktualizaci.
 • Staršovstvo projednalo navýšení platů sborových pracovníků v souvislosti s inflací.
 • Staršovstvo se věnovalo přípravě výročního volebního sborového shromáždění. Navrhlo činovníky a schválilo návrh programu. Do příští schůze připraví J. Raisová seznam členů s hlasovným právem. Zprávy pro sborové shromáždění vyjdou v březnovém Hroznu.
 • Staršovstvo jednalo o sborovém pobytu 11.–18.3. v Jánských Lázních. Souhlasí s tím, aby se jej zúčastnil farář sboru a obvyklá sborová shromáždění se v tomto týdnu nekonala. Souhlasí i s obvyklou úhradou pobytu pro sborové pracovníky.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o žádosti Petra Hanuše o členství ve sboru. Staršovstvo s ní souhlasilo.
 • Sbor nevyužije nabídku koncertů skupiny Oboroh a S. Klecandra.
 • Sbor se i letos zapojí do pořádání Noci kostelů. Koordinaci programu si vzal na starost M. Janeček ve spolupráci s J. Šarounovou.
 • Staršovstvo souhlasilo s návrhem koncepce sociálních bytů pro sborové shromáždění.
 • Staršovstvo rozhodlo, že sbor přispěje částkou 30 000 Kč do fondu Compaternitas na podporu studia syna zesnulého Pavla Kaluse.
 • Staršovstvo rozhodlo, že se sbor zapojí do sbírky Diakonie na pomoc obětem zemětřesení, které zasáhlo jihovýchodní Turecko a Sýrii – věnuje na ni chrámovou sbírku 12. 2., jejíž výtěžek sbor zdvojnásobí a zároveň od 12. do 26. 2. vyhlásí archovou sbírku (také její výtěžek sbor zdvojnásobí).
 • Z. Šorm tlumočil staršovstvu poděkování sboru v Berouně za finanční podporu.
 • Staršovstvo přijalo žádost Diakonie, aby mohla v našem kostele instalovat po 8. 3. výstavu kreseb ukrajinské malířky Kateryny Dobroyer.

číslo 227, únor 2023
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Booklub
Vycházka podél Rokytky
Café Žinka 2023
Jako doma v roce 2022
Rozhovor s Danem Myslivcem
Miroslav Rada: Cyklus obrazů (2)
Posvátné umění v nesvaté době
Na tento den
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).