Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Konfirmace III.

16. června 1946


pan farář Bedřich Jerie
pan vikář Zdeněk Jokl
foto: konfi

Konfirmováno nás bylo celkem 38 konfirmandů – 22 dívek a 16 chlapců. Konfirmační cvičení začalo v září a trvalo do června, podle příručky p. faráře Jerieho „Z pramenů života“. Z této příručky jsme byli během konfirmace zkoušeni před celým sborem. Součástí konfirmace byla Večeře Páně, k níž jsme poprvé přistupovali. Při této příležitosti jsme sami zpívali píseň č. 391 „Skálo klaná pro můj hřích“, první až třetí verš, ze zpěvníku ČCE vydaného roku 1946 (v nynějším zpěvníku má píseň číslo 505). Z dívek jsme byly čtyři z Vršovic. Celé konfirmaci byl přítomen pan učitel Jaroslav Pšenička (otec sestry Jasny Krupičkové a děd Filipa), který nás učil na Měšťanské škole ve Vršovicích dějepis. Ke každému z nás promluvil pan farář Jerie veršíkem z Bible a podaroval nás knihou s náboženskou tématikou, věnovanou ke dni konfirmace staršovstvem a podepsanou bratrem farářem.

(ze vzpomínek sestry M. Vedralové)

Vyšlo v Hroznu č. 134, ročník 2013. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech