Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook


Podporujeme

  Sbírky
Peníze patří k životu každého z nás. Mohou konat dobro, pomáhat lidem u nás - v Čechách, na Moravě, ve Slezsku - nebo daleko za našimi hranicemi. Mohou svědčit o naší víře a o tom, že pomoc lidem v nouzi, solidarita mezi sbory naší církve, péče o kostely a shromažďování prostředků na práci kazatelů je něčím, z čeho také pramení radost. Tu radost najdeme, když dáváme z vlastního přesvědčení, ne z povinnosti. Když dáváme proto, že jsme se svobodně rozhodli oddělit ze svého živobytí třeba jen to, co opravdu nepotřebujeme, anebo darovat peníze z vlastního nedostatku. Dobrovolně v důvěře, že to stojí za to.

Jak platit:

BANKOVNÍ SPOJENÍ: FIO banka, č.ú. 35946349/2010

Pokud posíláte dary (i salár) převodem na účet, vyplňte prosím vždy variabilní i specifický symbol.

Variabilní symbol: Vaše číslo v kartotéce. Pokud toto číslo neznáte nebo nemáte přiděleno, kontaktujte prosím farní kancelář. Pokud nepožadujete potvrzení o daru, můžete ponechat přednastavený variabilní symbol 9999.

Specifický symbol: Symbol uvedený na této stránce pro danou sbírku:

Salár a trvalé sbírky:

symbolúčel 
1 Salár
Salár je dar, kterým členové církve přispívají na zajištění provozu svého sboru. Pro plánování sborového hospodaření je dobré, aby členové sboru poukázali platbu bankovním převodem, nejlépe každý měsíc, trvalým příkazem. Doporučení výše daru saláru jsou 3% z čistého příjmu každého člena, který má vlastní příjem.
 
3 Dary sboru platba
Zde můžete přispět, pokud se rozhodnete darovat našemu sboru peníze na nějaký konkrétní účel nebo jednorázově bez určení účelu.
 
9 Dary na Adopci na dálku platba
V současné době podporujeme v rámci Adopce na dálku© dvě děti. Můžete se stát součástí 'kolektivní matky' našeho sboru, a to tak, že jednorázově nebo opakovaně (trvalým příkazem) přispějete na tuto sbírku. Čím víc peněz se povede nasbírat, tím více dětem pomůžeme zajistit vzdělání.
 

Pokud platba přijde na účet po ukončení dané sbírky, bude evidována jako dar sboru.