Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Praze na Vinohradech

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.” Ježíš z Nazareta
Bohoslužby ve vinohradském sboru Vinohradský sbor Českobratrské církve evangelické patří do pestrobarevné množiny křesťanských církví. To jsou skupiny lidí, kteří kromě vzájemných sympatií a mnoha dalších vazeb neustále, se staletou nepřerušenou tradicí, krouží kolem příběhu nazaretského Ježíše. O Ježíši věříme, že je mesiášem (řecky se to řekne christos), kterého od biblických dob vyhlížejí Židé jako božského zachránce. Ve tváři Ježíše Krista spatřujeme tvář Hospodina, Boha, který to se světem myslí dobře.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 hodin.
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550
Mobil: 775 243 550 pouze v pracovní době
E-mail: 
Jak nás najdete? Zde je mapa.

Oznámení
Česká křesťanská akademie Místní skupina Praha 3 ve spolupráci s vinohradským sborem ČCE si Vás dovoluje pozvat k diskusi na téma Křesťané a Židé – obrat ve vztazích? ve středu 16. září 2015 od 19 hodin v modlitebně ČCE, Korunní 60, Praha 2.
Hosty budou: doc. Pavel Hošek, religionista ETF, JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v České republice a Dr. Mojmír Kallus, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě (ICEJ).
Náš sbor se připojil k akci TRIPOLIS - spolupráci protestantských sborů ve třech městech spojených s reformací: Marburg, Zürich a Praha. Jejím cílem je seznámit evangelíky těchto míst s jejich tradicí i současným křesťanským životem při vzájemných aktivitách (výstavy, koncerty pěveckých sborů, setkání mládeže atd.). Program se teprve připravuje, zapojte se! Budeme rádi. Více se o "Tripolis" můžete dovědět z prezentace, kterou připravil farář Ulrich Biskamp z Marburgu.