Vinohradský sbor ČCE

Ze staršovstva

Staršovstvo na své schůzi 15. ledna mimo jiné:

  • schválilo řádné členky a člena křesťanské služby a s některými z nich projednalo konkrétní záležitosti, kterými se křesťanská služba našeho sboru bude zabývat (např. organizace sborových úklidových brigád, příprava nedělního občerstvení a obědů při rodinných nedělích, návštěvy u členů sboru, příprava adopce na dálku);
  • projednalo definitivní podobu bohoslužebného pověření členek a člena křesťanské služby v neděli 18. ledna;
  • v reakci na výzvu synodní rady vyhlásilo sbírku na pomoc zemětřesením postiženému Íránu: v neděli 18. ledna při bohoslužbách a na sběrací listinu ještě do konce ledna.
  • rozhodlo rozdělit svá zasedání na část otevřenou všem zájemcům a na část, které se účastní pouze členové staršovstva.

(es)

číslo 39, leden 2004
předchozí   další

Obsah

Sborová diakonie aneb aktivity dlužníků
Zpráva faráře o životě sboru v roce 2003
Zpráva katechetky za rok 2003
Zpráva o hospodaření za rok 2003
Světový modlitební den 2004
Vánoční balíčky a rozzářené oči dětí
Historie vinohradského sboru XIII
Nedělní kávička?
Poděkování
Ze staršovstva
Ejhle Miroslav Rada
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).