Vinohradský sbor ČCE

Zpráva katechetky pro výroční sborové shromáždění za rok 2003

Eva Šormová

Nejdříve poděkování bratru faráři Martinu T. Zikmundovi a bratru kurátorovi Laichterovi za trpělivost, slova povzbuzení, pochopení. Všem, kteří své děti vedete k víře, k lásce k církvi, ke sboru.

Biblická hodina dětí

V minulém školním roce probíhala výuka dětí následovně: v pondělí předškolní děti - bylo zapsáno 14 dětí, průměrná účast 10 dětí. Zde jsme opakovali základní SZ a NZ příběhy. Děti znají dvacet písní ze zpěvníku EZ, umějí první sloku nazpaměť, protože ještě nečtou. Mladší školní věk: středa, zapsáno 12 dětí, průměrná účast 10 dětí. Probírali jsme evangelium podle Marka. Starší školní věk: 9 dětí, průměrná účast 7 dětí. Probírali jsme modlitbu Otče náš na pozadí biblických příběhů. Stejné téma jsme probírali ve čtvrteční skupině dětí. Ve čtvrtek probíhala skupina, do níž chodí děti, které se pro vytížení v týdnu nemohly včlenit do středečních skupin. Zde bylo zapsáno 7 dětí, průměrná účast 5 dětí.

Dětské bohoslužby probíhaly pravidelně, kromě svátků, kdy děti mohly slavit bohoslužby se svými rodiči při řádných bohoslužbách. Učitelé nedělní školy- dětských bohoslužeb - jsou Z. Bruknerová, F. Krupička, Z. Novotná, A. Potměšilová, L. Rozmánková, E Svobodová, E. Šormová. Přípravky na nedělní bohoslužby probíhají každý třetí čtvrtek v měsíci. Učitelé docházejí velmi pravidelně a vždy je zde dělné ovzduší nad biblickým textem. Na období jednoho měsíce je zvolena píseň, která se nacvičí s dětmi v rámci  biblických hodin. Provádí se také dětská sbírka, která činila k poslednímu dni letošního roku 4 738,- Kč. Dětské bohoslužby probíhají podle příručky synodní rady. Tato příručka je zpracována členy a spolupracovníky odboru PONK při synodní radě.

V letošním školním roce se nám utvořila skupina sedmiletých, kteří již vyrostli ze skupiny předškolních dětí. Tato skupina má své schůzky ve středu. Skupiny dětí jsou tedy rozděleny takto: předškolní děti - zapsáno 9 dětí, skupina sedmiletých - 9 dětí, mladší školní věk - 8 dětí, starší školní věk - 7 dětí, čtvrteční skupina 7 dětí. Náplň biblických hodin: předškolní děti probírají příběhy ze SZ, skupina sedmiletých příběhy praotců, skupina mladšího školního věku a čtvrteční skupina příběhy ze Skutků apoštolských, starší školní věk pak příběhy ze SZ z perspektivy začínajícího pátrače v bibli.

O vánocích byla realizována vánoční hra, kterou většina z vás viděla. Zúčastnilo se jí 36 dětí. Děti byli velmi potěšeny z dárků, které jim sestry vyrobily a připravily. Všem děkuji jménem dětí i svým. Především sestře Krupičkové za její čas, ale i ženám z křesťanské služby.

Mateřské centrum

Tuto zprávu podávám jménem H. Potměšilové, E. Svobodové a Z. Bruknerové, které se mnou měly odvahu vstoupit do této dobrodružné činnosti.

 • Za přispění bratrů a sester jsme MC vymalovali a uklidili. Všem velmi děkujeme. Zahájili jsme 1. října 2003 divadelním představením. Tato divadelní představení se konala nadále každý měsíc. Soubory: Basta fidli, Divadlo v krabici, Agentura Beruška.
 • Každý týden se scházíme ke krátkým poradám, kde plánujeme programy pro matky a děti, také se zaobíráme provozem, úklidem, financemi.
 • Průměrná účast je kolem osmi matek a patnácti dětí za týden. Na divadelní představení chodí kolem dvaceti matek a třiceti dětí. Klientela je kolem třiceti matek.
 • Tři rodiny se po domluvě rozhodly posílat své děti na náboženství.
 • Pro maminky a starší, ale i pro všechny, kteří mají problémy s páteří, byly otevřeny masáže, které probíhaly ve středu. Od ledna jsou přesunuty na pondělí (14 - 16.30), hlídání dětí zajištěno. Finanční výtěžek z masáží je odevzdáván ve prospěch mateřského centra.
 • Probíhá vyučování německého jazyka.
 • Zúčastnili jsme se vánočního trhu.
 • Matky mohly vyslechnout přednášku o kosmetice, péči o tělo, přednášku o dětském cvičení.
 • Uvítali jsme hlavní realizátorku a organizátorku MC Ruth Kolínskou, které se u nás moc líbilo, práci pochválila a popřála nám v ní úspěch ( byl přítomen i jeden tatínek).
 • Podali jsme dva granty na Ministerstvo kultury.
 • Finance: na darech jsme vybrali 32 900 Kč; vstupné činilo 6 563 Kč; na divadla a provoz jsme vydali 5 563 Kč. Do sborové pokladny jsme odvedli na konci roku 33 894 Kč.

Co dodat? Možná zde bylo více čísel než jindy. Možná jste chtěli o práci s dětmi slyšet víc nebo něco jiného. Nebráním se rozhovoru nad prací s dětmi a budoucností dětí v dnešním světě. Dětský svět, který je mi umožněno vidět zblízka, je velmi složitý a je vystaven větrům falešných nadějí a tužeb. Přes všechny překážky, které jsou kladeny dětem ze strany tohoto věku, věřím, že Pán Ježíš je Pánem i těch nejmenších.

číslo 39, leden 2004
předchozí   další

Obsah

Sborová diakonie aneb aktivity dlužníků
Zpráva faráře o životě sboru v roce 2003
Zpráva katechetky za rok 2003
Zpráva o hospodaření za rok 2003
Světový modlitební den 2004
Vánoční balíčky a rozzářené oči dětí
Historie vinohradského sboru XIII
Nedělní kávička?
Poděkování
Ze staršovstva
Ejhle Miroslav Rada
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).