Vinohradský sbor ČCE

Poděkování z Hořovic

V minulém čísle Hroznu jsme se trochu zabývali sborovými financemi: mluvilo se o běžném provozu našeho sboru i celé církve, ale také o možnosti pomáhat jinde. V tomto čísle přetiskujeme část dopisu z ČCE Hořovice, který reaguje na skutečnost, že jsme za hořovický sbor uhradili příspěvek do personálního fondu. Ačkoliv byl dopis adresován bratru faráři, je určen jistě i všem ostatním, kteří se na této platbě podíleli.

jaš

Hořovice 21.11. 2004

Vážený bratře faráři,

naše administrátorka sestra far. Dagmar Ondříčková nám přinesla zprávu, že Váš vinohradský sbor uhradil za nás 12 000 Kč jako náš letošní příspěvek do personálního fondu.

Chceme Vám za tuto vzácnou pomoc ze srdce poděkovat. Pro náš sbor, který v současné době prochází nesnadným obdobím a snaží se o přežití, je Váš dar významnou pomocí a také povzbuzením, poněvadž je důkazem, že apoštolova slova „jedni druhých břemena neste“ nejsou jen prázdným klišé. Ještě jednou díky za to.

S bratrskými pozdravy

Alois Macek a Eliška Brochardová

číslo 49, leden 2005
předchozí   další

Obsah

V tvých rukou jsou časové moji
Vykouknout ze dveří kostela
Z historie vinohradského sboru XXII
Čtení o hudbě (5)
Krátký komentář k zamýšlenému studijnímu projektu
Měna se zárukou úspěchu
Štědrý večer na faře
Stručně o výrobě a nákupu vína (4)
Z jednání staršovstva
Poděkování z Hořovic
Program na leden


Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).