Vinohradský sbor ČCE

Evangelické zpěvníky

Proč vlastně v kostele zní hudba a zpěv, 5. část

Současný zpěvník, který používáme v Českobratrské církvi evangelické, vznikal plných 27 let a byl dán do tisku v roce 1978, při příležitosti 60. výročí spojení církve. Vzhledem k tomu, že již církvi slouží poměrně dlouhou dobu, vyšel koncem devadesátých let dodatek, obsahující zhruba 100 dalších písní. Přináší jak písně, které již byly otištěny v různých zpěvnících a nebyly neznámé, tak i řadu nových, dosud nepublikovaných nápěvů a textů od současných autorů (Miloš Rejchrt, Tomáš Najbrt a řada dalších i ze zahraničí). Použity byly i některé písně z katolického kancionálu a ze zpěvníku Církve československé husitské, čímž byl posílen ekumenický charakter Dodatku. Novinkou bylo připojení značek pro kytarový doprovod, které mohou usnadnit i doprovod na klávesové nástroje, není-li k dispozici chorálník.

Zpěvník pro mládež „Svítá“

V uvedeném dodatku zpěvníku se objevují také některé písně, které vyšly v roce 1992 v poměrně obsažném zpěvníku „Svítá“, určeném především mládeži (vydalo Evangelické nakladatelsví, Kalich). Proto jsou zde uvedené písně orientovány jednoznačně a především na kytarový doprovod. První vydání se dokončovalo poněkud narychlo, takže zde chyběly některé nutné údaje (např. autorství hudby a textů). Název „Svítá“ byl použit podle jedné z nověji zařazených písniček, ale jinak tento zpěvník obsahuje i řadu dlouho známých a především mládeží zpívaných téměř historických písní, od spirituálů přes několik písní z Evangelického zpěvníku až po písně zcela nové, kterých je zde nejvíce.

Sami autoři si byli vědomi problematičnosti a složitosti každého takového výběru, a proto v úvodu píší: „Banální text a prostý nápěv mohou někdy strhnout svou pravdivostí, a naopak umně konstruovaný text a profesionálně vystavěná hudební složka ještě nezaručují zdar díla. Píseň, se kterou se mnozí ochotně ztotožní, může jiné odrazovat…“

zpevnik

Zpěvník byl velmi úspěšný a již v roce 1999 vychází v Kalichu (opět za podpory některých Evangelických církví v Německu) druhé vydání, tentokrát již doplněné o jména autorů, rejstřík a další údaje. Má i poněkud praktičtější vazbu. Nelze také nezmínit ilustrace Zdeňka Šorma, které jsou se zpěvníkem „Svítá“ doslova spojeny.

Zpěvníky pro děti

Hlavně díky autorskému zaujetí Luďka Rejchrta a optimálnímu výtvarnému přispění Miroslava Rady mají děti v naší církvi k dispozici dva velmi dobré zpěvníčky, v obou případech doprovázené i průvodním slovem a mnoha barevnými ilustracemi, z nichž některé jsou i celostránkového formátu. Již v roce 1983 za přispění zahraničních partnerských církví vyšel zpěvníček „Buď Tobě sláva“.

Péčí sboru ČCE v Braníku a ENA vyšel pak v roce 1991 další zpěvník L. Rejchrta „Zpívejte s námi“. Toto „vyprávění a písničky z Knihy knih“ opět doprovází řada kvalitních ilustrací Miroslava Rady. S menším zpožděním se dokonce ve spolupráci s hudebním vydavatelstvím Rosa podařilo vydat magnetofonovou kazetu s písničkami z tohoto zpěvníku, která dobře posloužila hlavně při nácviku písniček tam, kde nebyly optimální podmínky z hlediska sbormistra nebo hudebního doprovodu.

zpevnik

Další zpěvníky

Současná doba přináší zcela jiné podmínky pro vydávání různých zpěvníků, než tomu bylo za totality. Jde o zpěvníčky obsažnější či zcela útlé, mnohdy pro zcela konkrétní příležitosti. Asi je není možno ani všechny evidovat a registrovat.

Pozornost si ovšem zaslouží bohužel už zcela rozebraný Zpěvník pro vězeňskou službu, který vyšel v ENA v roce 1992. Jednalo se o výběr různých písní nejen z Evangelického zpěvníku a katolického Kancionálu, ale i např. ze zpěvníku „Svítá“ s určením pro pastoraci ve věznicích. Vybraná zhruba stovka písní, doplněná základními křesťanskými texty (Modlitba Páně, Vyznání víry, Desatero), poskytla a snad dodnes poskytuje nelehkou službu těm, kteří mají mnohdy k církvím a křesťanskému životu opravdu velmi daleko.

Závěrem není možné vyhnout se konstatování, že křesťanská církev a hudební projev a zpěv k sobě prostě patří. Je zajímavé, že zpěv může stejně jako biblické texty hravě překonávat rozdíly staletí a mnohdy nám i zcela archaický nápěv může přinášet naprosto aktuální zvěst i v dnešní hektické a přetechnizované době.

Miloš Lešikar

číslo 49, leden 2005
předchozí   další

Obsah

V tvých rukou jsou časové moji
Vykouknout ze dveří kostela
Z historie vinohradského sboru XXII
Čtení o hudbě (5)
Krátký komentář k zamýšlenému studijnímu projektu
Měna se zárukou úspěchu
Štědrý večer na faře
Stručně o výrobě a nákupu vína (4)
Z jednání staršovstva
Poděkování z Hořovic
Program na leden


Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).