Vinohradský sbor ČCE

Krátký komentář zamýšleného studijního projektu

Milí čtenáři sborového časopisu,

mezi stručnými zprávami ze schůze staršovstva najdete informaci o tom, že mně staršovstvo schválilo půlroční studijní pobyt na Institutu pro ekumenický a kulturní výzkum v Minnesotě v první polovině roku 2006 (jde o neplacené volno, které beztak teprve musí projednat synodní rada). Jelikož jde o dobu ještě hodně vzdálenou, může se snadno stát, že z těch či oněch důvodů na tento pobyt nenastoupím vůbec. Přesto bych chtěl jen stručně napsat, o co jde, abyste se v té informaci zorientovali. Před časem jsem mluvil s jedním americkým teologem — o němž jsem ani netušil, že je ředitelem zmíněného Institutu — o svém záměru napsat nějaké populárnější uvedení do kalvinistického křesťanství pro potřebu členů našich sborů. Seznámil jsem ho s vyznavačským profilem naší Českobratrské církve evangelické. Mluvili jsme o tom, že ČCE je unionovaná církev, spojující v sobě proud reformace české, kalvínské a luterské, i o tom, že svébytnosti obou tradic světové reformace se u nás věnovalo poměrně málo pozornosti. Sdělil jsem mu, že v sobě už řadu let nosím touhu se tomuto tématu věnovat. Hloubka i šíře reformované zbožnosti i její aktuální specifika se u nás ztrácejí v rozmělněných konturách našeho často povrchně chápaného českobratrství. Tohoto teologa presbyterní církve projekt zaujal a navrhl mi, že mohu s celou rodinou strávit rok (či kratší dobu) v tomto vzdělávacím středisku a pracovat na svém záměru.

Rád bych zároveň sdělil, že v tomto případě nejde o práci na doktorském programu. Ten jsem předčasně ukončil (resp. nedokončil) již před rokem právě s ohledem na rozsahy i obsahy zdejší sborové práce. Na staršovstvu mi v souvislosti s tímto zamýšleným studiem byla položena otázka týkající se perspektivy mé práce ve vinohradském sboru. Tato otázka se samozřejmě dotýká celé řady aspektů, podle nichž se farář rozhoduje. Odpověděl jsem v tom smyslu, že tuto perspektivu nedokážu přesně ohraničit, zvláště pokud jde o její horní hranici. Jistě však naším záměrem není pobýt zde méně než sedm let. V Pržně jsme strávili devět let, na Vinohradech bychom si za určitých okolností dokázali představit i dvojnásobek. Ale kdo může vědět, co se stane? Nikdo z nás nevidí do budoucnosti. Přesto bych rád jasně zopakoval záměr: ona doba intenzívnějšího studia a duchovního načerpání není míněna k tomu, aby mne odvedla od vinohradského sboru, ale z hlediska delší perspektivy spíše naopak. Mimoto bych rád členy sboru ubezpečil, že pokud dojde za rok k mé několikaměsíční absenci, budu se předtím snažit svědomitě zajistit zástup — ve spolupráci se staršovstvem a seniorátním výborem.

Martin T. Zikmund

číslo 49, leden 2005
předchozí   další

Obsah

V tvých rukou jsou časové moji
Vykouknout ze dveří kostela
Z historie vinohradského sboru XXII
Čtení o hudbě (5)
Krátký komentář k zamýšlenému studijnímu projektu
Měna se zárukou úspěchu
Štědrý večer na faře
Stručně o výrobě a nákupu vína (4)
Z jednání staršovstva
Poděkování z Hořovic
Program na leden


Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).