Vinohradský sbor ČCE

Měna se zárukou úspěchu

Z německého evangelického kalendáře 2004 (2. Kor 8, 16-24)

Smím se představit? Jsem „desátek“. Jsem měna se zvláštní bankovkou. Žádná inflace, žádný pád na burze a můj kurs je absolutně stabilní již tisíce let.

Měna byla založena šéfem všech pokladen na světě — a to svrchovaně osobně. Učinil tak slovy: „Přinášejte desátky v plné výši do mé zásobárny a vyzkoušejte si mne,“ praví Hospodin zástupů, „neotevřu-li nebeská okna a nevyleji na vás plnost požehnání.“ (Mal 3,10). Tedy měna zaručeně úspěšná! Žádné znehodnocení, žádná závislost na trhu. Proč mě přesto tak málo lidí přijímá? To se ptám sám sebe také. Mohu jen říci: kdo to se mnou zkusil, zbohatl. Byl bohatý na báječné zážitky, na spokojenost, na široké, otevřené srdce. Doporučuji vám, zkuste to se mnou — alespoň na určitou dobu „na zkoušku“. Zkuste, jak funguje příslib šéfa veškerých pokladen. Učiníte se mnou jen nejlepší zkušenosti.

Přeložila Dagmar Bružová

číslo 49, leden 2005
předchozí   další

Obsah

V tvých rukou jsou časové moji
Vykouknout ze dveří kostela
Z historie vinohradského sboru XXII
Čtení o hudbě (5)
Krátký komentář k zamýšlenému studijnímu projektu
Měna se zárukou úspěchu
Štědrý večer na faře
Stručně o výrobě a nákupu vína (4)
Z jednání staršovstva
Poděkování z Hořovic
Program na leden


Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).