Vinohradský sbor ČCE

Štědrý večer na faře

Vánoční borovice voněla o Štědrém dni i na naší faře. Její aroma se mísilo s vůní smaženého kapra, i když ne tolik jako v minulých letech, neboť rozžhavené pánve s prskajícím tukem vystřídal fritovací hrnec. Plamínky svící předváděly figury klasického tance a mrkaly na mísy obtěžkané ovocem a cukrovím. Kolem stolu se sešlo sedm hodovníků. Sice o něco méně, než pro kolik byla večeře přichystána — někteří se omluvili na poslední chvíli — na náladě stolujících se to však nijak neprojevilo, a navíc k poctě kuchařů nezbylo na talířích vůbec nic.

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě této večeře pro ty bratry a sestry z našeho sboru, kteří by jinak museli Štědrý večer trávit o samotě. Aleně a Vojtovi Zikmundovým děkujeme za pobožnost a hudební složku. Rodině Uličných za kapry, Šilarovým za bramborový salát, Šormovým za polévku, Fučikovským za víno, Chábovým za nealkoholické nápoje, sestře Krupičkové a bratru Coufalovi za výzdobu a také děkujeme všem těm, kteří přichystali ovoce a cukroví.

Vzpomínali jsme na všechny, kteří tento čas trávili v rodinném kruhu, a vůbec jsme přitom neměli pocit, že bychom na tom my na faře byli nějak jinak.

Šárka a Tomáš Osladilovi

číslo 49, leden 2005
předchozí   další

Obsah

V tvých rukou jsou časové moji
Vykouknout ze dveří kostela
Z historie vinohradského sboru XXII
Čtení o hudbě (5)
Krátký komentář k zamýšlenému studijnímu projektu
Měna se zárukou úspěchu
Štědrý večer na faře
Stručně o výrobě a nákupu vína (4)
Z jednání staršovstva
Poděkování z Hořovic
Program na leden


Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).