Vinohradský sbor ČCE

Z jednání staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 9. 12. mimo jiné:

  • ustavilo komisi ve složení M. Zikmund, J. Šarounová, Z. Novotná, J. Šilar a M. Cháb pro hledání vhodné osoby a stanovení jejího úvazku pro katechezi od 1. 9. 2005;
  • stanovilo termín další rodinné neděle na 20. 2. 2005 a termín výročního sborového shromáždění na 3. 4. 2005;
  • přijalo poděkování sboru ČCE v Hořovicích za finanční dar našeho sboru na pokrytí platby do personálního fondu ČCE;
  • schválilo studijní pobyt faráře s rodinou v USA od ledna do června 2006.

es

číslo 49, leden 2005
předchozí   další

Obsah

V tvých rukou jsou časové moji
Vykouknout ze dveří kostela
Z historie vinohradského sboru XXII
Čtení o hudbě (5)
Krátký komentář k zamýšlenému studijnímu projektu
Měna se zárukou úspěchu
Štědrý večer na faře
Stručně o výrobě a nákupu vína (4)
Z jednání staršovstva
Poděkování z Hořovic
Program na leden


Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).