Vinohradský sbor ČCE

Ze staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 10.3. mělo na programu mj.:

  1. přijetí sestry Jitky Krupičkové za členku sboru;
  2. přípravu výročního sborového shromáždění, zejména záležitosti spojené s předložením zprávy o hospodaření za rok 2004 a návrhu rozpočtu na rok 2005;
  3. projednání finančních vztahů mezi kazatelem a sborem (otázka nájmu, telefonních hovorů a služebních cest), jejich úpravy formou dohod a způsobu prezentace při výročním sborovém shromáždění;
  4. přijetí poděkování od rodiny Daňů za dar na rehabilitační lůžko pro nemocného syna.

(es)

číslo 52, duben 2005
předchozí   další

Obsah

Poděkování
Nesmýšlejte vysoko
Anketa o křesťanské službě (2)
Z historie vinohradského sboru XXIV
Táborová historie (2)
Setkání konfirmandů
Pozvání k naději
Adopce na dálku
Burza
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).