Vinohradský sbor ČCE

Anketa o křesťanské službě (2.)

Po představení staršovstva v zářijovém a říjnovém čísle Hroznu bychom rádi pokračovali s bližším seznamováním členů našeho sboru: tentokrát jsme oslovili sestry z křesťanské služby, aby odpověděly na dvě otázky:

 1. Jak dlouho se již věnujete práci v křesťanské službě?
 2. Která oblast této služby je vám osobně nejbližší, co v ní považujete za důležité?

V tomto čísle přinášíme druhou část odpovědí. Řazení odpovědí není podle důležitosti ani věku respondentek, ale vychází z toho, jak nám odpovědi postupně docházely. Jména jsou seřazena abecedně.


Zuzana Bruknerová

rok narození 1962
loutkoherečka - svobodné povolání
manžel Vít, děti Mikuláš - 11, Antonín - 8

 1. Na schůzky křesťanské služby docházím zhruba od dob, kdy jsem se rozhodla vstoupit do vinohradského sboru, tedy asi 5 let.
 2. Za podstatné považuji, že křesťanská služba je modlitební skupina. Mnohé oblasti její praktické činnosti (příprava občerstvení či jídla na neděli, na rodinnou neděli, pastorálku, synod...) mi připadají důležité, protože jsou sborotvorné či pomáhají církvi. Mimořádnou důležitost bych ale připsala pozornosti, kterou věnujeme těm, kteří se najednou přestanou objevovat v kostele anebo jsou už delší dobu mimo sborové dění z důvodu nemoci či jiné slabosti. Také však je myslím dobré, když se věnujeme lidem ve svém okolí, i když nepatří do našeho sboru - a také to považuji za křesťanskou službu.

Jarmila Filipiová

rok narození 1937
referentka v ekonomickém oddělení
manžel Miroslav, děti Pavla, Jan, Jaroslav, vnoučata Anička, Štěpán, Kačenka, Věrka, Antonín, Samuel

Moje služba nebyla snad ani křesťanskou, ale sloužila jsem řadu let (minimálně 20) podle potřeby v kuchyni - při sborových nedělích, víkendech v Chotěboři, při synodech a dalších akcích tohoto druhu ve sboru. Bývaly jsme myslím dobře sehraná parta s Martou Kadlecovou, Ivankou Bícovou a Boženkou Coufalovou.


Marie Frantíková

rok narození 1921
důchodkyně
manžel, 2 děti, 2 vnoučata, 2 pravnoučata

 1. Už pár let, neumím to odhadnout, myslím od nástupu br. faráře Dusa.
 2. Navštěvovala jsem staré členy a pak jsem pomáhala, co bylo třeba na faře.

Monika Chábová

rok narození 1969
sociální pracovnice
manžel Matěj, děti Marianna a Vavřinec

 1. Do křesťanské služby jsem se zapojila asi před 5 lety.
 2. Činnost KS se mi líbí jako celek, oblast služby nejsem schopna blíže upřesnit. Ráda se setkávám s lidmi různých generací, což mi toto umožňuje.

Marta Kadlecová

rok narození 1938
důchodkyně
manžel ing. Jiří Kadlec, syn Tomáš, snacha Adriena a vnuci Eliáš a Amos

Na otázku neumím přesně odpovědět. V našem sboru žiji s přestávkou dvakrát jeden rok od svých osmi let. S rodiči jsme se účastnili života ve sboru. Maminka pracovala v křesťanské službě, tehdy pod vedením nezapomenutelné sborové sestry Lydie Čechové a sestry farářové Jeriové a později Moravcové. Poznávala jsem službu a občas i pomáhala. Po svatbě a návratu z Ostravy jsem se začátkem sedmdesátých let zapojila opět. Ráda vzpomínám na rozhovory s bratrem farářem Otřísalem, kterému práce křesťanské služby velmi ležela na srdci. Bylo mnoho sester, které mi byly vzorem služby. Možná nejvíce sestra Čechová, která mi hodně o tom vyprávěla v pozdních letech života, kdy jsem k ní pravidelně 1x za týden docházela. Práce se samozřejmě postupem času velmi mění i díky tomu, že řadu služeb a základní potřeby lidí přebírá stát. Dnes je třeba navštěvovat lidi, vyslechnout je. V případě, že se jim nehodí osobní kontakt, osvědčují se i dopisy nebo rozhovor po telefonu. Ke vzájemnému poznávání a hovorům slouží setkání po bohoslužbách, rodinné neděle a dříve uskutečňované pobyty ve středisku v Chotěboři, kde sestry připravují pohoštění. Jsem vděčná za to, že se do práce KS zapojilo tolik mladých sester, které ke službě přistupují s láskou a obětavostí, a děkuji jim za to.


Anna Kantorová

rok narození 1941
děti Vojtěch, Markétka

Pomáhám v kuchyňce.


Magdaléna Marešová

rok narození 1972
profese: marketing manager
manžel Ivo, děti Nikola, Johan, Matouš

 1. Něco málo přes pět let.
 2. Nemám svého favorita. Myslím, že podstatné je dělat právě to, co je v daný okamžik nejvíc třeba. Ale rozhodně za nejdůležitější považuji návštěvy a pomoc potřebným.

Věra Skřivánková

rok narození 1939
sekretářka
manžel, dcera, vnuk

Pomáhám v kuchyňce.


Lucie Slámová

rok narození 1972
t.č. na mateřské dovolené
muž Petr, dcera Marta (3)

 1. Mezi sestry z křesťanské služby jsem začala chodit v roce 1996, ve stejném roce, co jsem začala chodit do sboru na Vinohradech. Bylo to první užší společenství sboru, které jsem poznala. Moc si práce sester vážím.
 2. Vždy jsem nově překvapena, jak mnoho dostávám prostřednictvím návštěv u lidí, duchovních úvah na začátku každé schůzky křesťanské služby i společného chystání programů.

Ptala se Jana Šarounová

číslo 52, duben 2005
předchozí   další

Obsah

Poděkování
Nesmýšlejte vysoko
Anketa o křesťanské službě (2)
Z historie vinohradského sboru XXIV
Táborová historie (2)
Setkání konfirmandů
Pozvání k naději
Adopce na dálku
Burza
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).