Vinohradský sbor ČCE

Setkání konfirmandů

V pátek 4. března se ve sborovém sále díky dobrému nápadu a organizačnímu úsilí Magdy Mandíkové-Jelínkové a Evy Smolíkové-Šormové sešlo 18 konfirmandů našeho sboru z let 1971 až 1981.

První program:

Spolu s těmi, kteří se vídají při vinohradských bohoslužbách skoro každý týden, besedovali po krátkém biblickém programu i ti, se kterými jsme se neměli příležitost setkat již neuvěřitelných více než dvacet let.

Druhý program:

Vlastni vzpomínky a hodnocení jsme konfrontovali se zápisy v knize konfirmovaných, ve které si o nás br. Otřísal vedl podrobné záznamy až do druhé poloviny osmdesátých let.

Třetí program:

Nechyběl.

Rozešli jsme se v naději, že příště se sejdeme dříve než za 25 let.

kub

číslo 52, duben 2005
předchozí   další

Obsah

Poděkování
Nesmýšlejte vysoko
Anketa o křesťanské službě (2)
Z historie vinohradského sboru XXIV
Táborová historie (2)
Setkání konfirmandů
Pozvání k naději
Adopce na dálku
Burza
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).