Vinohradský sbor ČCE

Adopce na dálku

zpráva pro staršovstvo

Projekt Adopce na dálku běží od roku 1993, ve východoafrické Ugandě od roku 2001 a náš sbor se k němu připojil po několikaměsíční debatě v březnu 2004. Adoptovali jsme 13 letého chlapce George Kasule z početné rodiny protestantského vyznání.

Všechny podstatné informace byly zveřejněny ve sborovém dopise a v časopisech Hrozen v číslech 4-10, takže bych jen velmi stručně shrnula nejdůležitější události, jak šly za sebou. Nejprve jsme v březnu zakoupili videokazetu Uganda, která byla promítána 18.4. na faře a později i půjčována domů, nyní je stále k zapůjčení u sborové sestry. Kazeta stála 410 Kč. V dubnu byla odeslána částka 7.000 Kč ze sborových peněz a zároveň se rozběhla archová sbírka, která probíhala až do konce roku 2004. V květnu začal George chodit do školy. V srpnu jsme od něj dostali první dopis, který byl nakopírovaný rozdán všem adoptivním rodičům a před vánocemi přišlo i vánoční přání, které je na chodbě ve složce adopce volně k rohlédnutí. Já jsem mu také poslala první dopis a vánoční přání a zároveň jsem prostřednictvím Hroznu vyzvala ostatní, aby se ke korespondenci připojili. V nejbližší době by nám měla přijít kopie vysvědčení, protože George ukončil „4.třídu ZŠ“, teď má dvouměsíční prázdniny a 1. týden v únoru mu začíná 1. trimestr 5. ročníku.

K adopci se připojily sestry Bružová, Hradecká, Kyselová, Melicharová, Pírková, Poláková, Střelbová a tito manželé a rodiny — Bícovi, Chábovi, Fučikovští, Janečkovi, Kadlecovi, Marešovi, Paynovi, Slámovi, Šarounovi, Šilarovi, Tomkovi a Zikmundovi st. i ml. Všichni jmenovaní zároveň přislíbili finanční pomoc i v následujících letech. I přes tak malý počet adoptivních rodičů se nasbíralo 16.746 Kč (a to včetně výtěžku z koncertu 4.146 Kč, za což děkujeme Pavlu Coufalovi). Z této částky se 7.000 vrací do sborových peněz, další 2.500 jsme rozdělili po dohodě na schůzi KS tak, že pošleme 1.500 na stavbu První české nemocnice a školy pro porodní asistentky v rovníkové Africe a dalších 1.000 Kč jako dárek navíc našemu chlapci. Na kontě tedy zůstalo 6.836 Kč. Pokud by se i tento rok vybralo hodně peněz, můžeme uvažovat o adopci dalšího dítěte. Mezinárodní Charita brzy vypraví do jihovýchodní Asie průzkumný tým a zřejmě rozjede projekt Adopce na dálku i tam, takže bych doporučovala případné další dítě adoptovat z této oblasti.

Jana Fučikovská

číslo 52, duben 2005
předchozí   další

Obsah

Poděkování
Nesmýšlejte vysoko
Anketa o křesťanské službě (2)
Z historie vinohradského sboru XXIV
Táborová historie (2)
Setkání konfirmandů
Pozvání k naději
Adopce na dálku
Burza
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).