Vinohradský sbor ČCE

…a neuveď nás v pokušení!

Nevzbuzují v nás tato slova modlitby Páně určité rozpaky? Vždyť se modlíme k laskavému, milosrdnému Otci, ten na nás přece nebude přivolávat pokušení! Takové těžké zkoušky očekáváme spíše od toho Zlého.

O tom všem Pán Ježíš dobře věděl, když nás učil, jak se máme modlit. Ale On sám byl Duchem svého Otce vypuzen na poušť, jak to píší Kraličtí, a byl tam na poušti čtyřiceti dnů a pokoušín byl od satana… S posledním pokušením zápasil náš Pán v zahradě Getsemanské — Syn Boží, a přece člověk jako my, prožívající děs a úzkost. Plnil úkol, daný mu Otcem, a musel na něj být dobře připraven. On dobře věděl, jak se máme modlit.

I s námi jedná Bůh Otec jako se svými dětmi. I nás připravuje k určitému úkolu, pro nějž nás přivedl na svět. Obklopuje nás láskou, ale podrobuje i zkouškám. Dává nám užívat radostí, ale také nás nechává procházet i těžkým žalem. Někdy pak pochybujeme, zda je taková zkouška opravdu z vůle Boží. Má On nás skutečně tak rád, jak to zvěstuje Písmo?

Proč právě já? To je otázka, kterou si velmi často klade člověk, zasažený vážnou nemocí. Proč to muselo stihnout právě mne, když tolik lidí, kteří svým chováním urážejí Pána Boha, jsou zdrávi a veselí? Tohle jsem si přece nezasloužil! Není však toto pokušením, vidět sebe v lepším světle než druhé lidi? A není to vážným pokušením, bouřit se proti tomu, co nás z vyššího úradku stihlo, zatímco by byla na místě pokorná modlitba o pomoc Ducha a jeho spoluúčast na našem trápení?

Ať chceme nebo nechceme, do pokušení přicházíme všichni často. Náš smysl pro poslušnost Božímu zákonu musí co chvíli čelit přirozené lidské touze po tom, jak si usnadnit životní cestu. Na druhé straně bychom se dostali do pokušení, kdybychom viděli život jen skrze síť zákonů a zákazů a zapomněli bychom na milost Boží. Kdybychom ztratili tu důvěru Božího dítěte, pevnou důvěru, že ať se s námi děje cokoli, jsme v rukou toho, který nás má rád.

Netrapme se otázkou, kdo na nás pokušení posílá. Může to být zkouška, může to být někdy vážný prubířský kámen naší víry. A jistě v nás může hlodat i satan, plést naše myšlenky a odvádět nás od víry. Jestliže však prosíme: Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi…, pak nepochybujme, že ve všem, co nás v životě potkává, je skryta láska Boží. Ve chvíli radosti je nám zjevná, ale v žalu a zármutku ji odhalujeme jen hlubokou vírou. Proto vyslovujme všechny prosby v modlitbě Páně ve stejné důvěře a naději.

Vojtěch Zikmund

číslo 58, listopad 2005
předchozí   další

Obsah

…a neuveď nás v pokušení!
Jak se žije …
Pán Bůh nebude zkoušet naše vědomosti
O Naději
Pozvánka na adventní trh
Rodinná neděle
Ze staršovstva
Janské Lázně 2006
Písničky pod vobraz(y)
Podzimní burza
Sborové akce v listopadu

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).