Vinohradský sbor ČCE

O Naději

Povídání o brněnské pobočce Naděje, v jejíž prospěch pořádáme adventní koncert


Obyvatelé domova Jiskra Naděje v Brně.

Na Hlavním nádraží v Praze začala v chladných dnech roku 1990 skupina vnímavých a akceschopných křesťanů rozdávat horkou polévku lidem, kteří s vidinou lepších časů přijeli do Čech naslepo z východní Evropy, tehdy zejména z Rumunska. Zůstali však na nádraží a kolem něj. Tam tehdy už žili čeští bezdomovci.

Příběh o polévce na Hlavním nádraží by vyšuměl jako nadšenecké gesto, kdyby tato skupina českých křesťanů nepřemýšlela, co dál. Neboli, jak se dnes odborně říká, kdyby nepromýšlela návaznost sociální služby. Pocit zodpovědnosti za lidi kolem nádraží bez naděje vyústil v hledání struktury. Vzniklo občanské sdružení nazvané Naděje. Je to nevládní nezisková organizace. Pracuje dnes již v 15 městech republiky. Ve svých stanovách se představuje jako „křesťanská misijní a charitativní iniciativa“. Je mezikonfesní. Chce sloužit lidem v sociální, zdravotní a duchovní nouzi. Bezdomovcům, opuštěným, starým a stářím omezeným lidem, tělesně i mentálně postiženým, lidem s přetrhanými kořeny, diskriminovaným a vyloučeným, Romům a jiným menšinám. Naděje nemá za zády žádnou konkrétní církev.

Celá Naděje má 420 zaměstnanců. V Praze se věnuje převážně bezdomovcům. Brněnská pobočka Naděje se svými 128 zaměstnanci slouží od roku 1992 ženám a mužům ­— seniorům. Vytvořila pro ně ucelenou síť sociálně zdravotních služeb. Od pěti bezplatných právních poraden na různých místech Brna přes půjčovnu kompenzačních pomůcek až po pečovatelskou a asistenční službu v domácnostech seniorů. Provozuje také čtyři denní stacionáře (tzv. domovinky) pro seniory, kteří se večer vracejí domů. V některých máme auto pro dovoz našich seniorů ráno i odpoledne.

V sídlištních čtvrtích Brna provozuje Naděje dva domovy pro přechodné (tříměsíční) pobyty seniorů. Jeden z nich slouží 27 seniorům v 1-3 lůžkových pokojích, druhý právě rekonstruujeme pro několikaměsíční péči o 32 seniorů. Pokoje 4-5ti lůžkové měníme na 1-3 lůžkové. Na okraji centra Brna slouží od roku 1998 Domov pokojného stáří. Svůj poslední domov zde nalézá 26 starých lidí.

Na brněnských Vinohradech, sídlišti položeném nad Brnem, pracuje od roku 2003 náš nejnovější domov. „Jiskra naděje“ je pro 31 starých lidí, postižených Alzheimerovou chorobou. Tam dostává naše naděje skutečně zabrat.

Jsme ovšem také „nestátní zdravotnické zařízení“, máme svou agenturu domácí péče (zdravotní setry chodí ošetřovat pacienty v jejich domácnostech). Odborně tyto činnosti zaštiťuje lékařská ambulance internistky-geriatričky. To vše existuje pouze za předpokladu, že to každý rok znovu a znovu posoudí a podpoří (nebo také nepodpoří) magistrát města Brna a Jihomoravský kraj. V Brně hospodaříme ročně s 29 mil. Kč. Lidé, jejichž rodiče a blízcí znají naši péči a vyzkoušeli její kvalitu, nás občas sponzorsky podpoří. A to i přesto, že platby za pobyty nejsou malé. Jméno Naděje bývá někdy i pro nás samotné povzbuzením a výzvou, abychom se mu nezpronevěřili. Neboť ta práce má smysl.

A kde nás bota tlačí? Otlaků a prasklých puchýřů je dost. Věřím však, že se Bůh plný milosti k našim flastrům a flastříčkům každodenně sklání. Jsme vděční za to, že veřejnost, zejména rodiny našich seniorů, přijímají naši práce v Brně dobře, s porozuměním a nezřídka díky. V „popisu práce“ jsme křesťanskou misijní a charitativní iniciativou. Mezi spolupracovníky je mnoho katolíků, také evangelíci, baptisté, členové církví bratrské, apoštolské, husitské i KS.

Nejvíce je ale mezi našimi pracovníky v Brně těch, kteří se k Bohu nepřiznávají. Jako ředitel zakouším, jak je v některých situacích obtížné zachovat „misijní“ charakter naší práce, nezaštítěné žádnou církví. Je jasné, že v žádném případě nelze skrytým tlakem zneužít vedoucího postavení ke snahám dosáhnout u spolupracovníků ateistů „zpěvu písně toho, kdo jim dává chleba.“ Vše závisí na osobní věrohodnosti, modlitbách a spolehnutí na Boží požehnání. Jsme-li připraveni, příležitosti k osobním svědectvím o naší vnitřní motivaci přicházejí. Ale vystačí to v dnešní době? Nevystačí.

Jan Sláma
ředitel oblastní pobočky Naděje v Brně
www.nadeje.cz/brno.html

číslo 58, listopad 2005
předchozí   další

Obsah

…a neuveď nás v pokušení!
Jak se žije …
Pán Bůh nebude zkoušet naše vědomosti
O Naději
Pozvánka na adventní trh
Rodinná neděle
Ze staršovstva
Janské Lázně 2006
Písničky pod vobraz(y)
Podzimní burza
Sborové akce v listopadu

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).