Vinohradský sbor ČCE

Knihy k užitku i potěšení

(pokračování)

Již dříve jsme zmínili, že důvěrný vztah k mnoha knižním titulům, které se nacházejí v naší sborové knihovně, mají i mnozí členové našeho sboru, kteří pracovali (nebo pracují) ve vydavatelstvích (např. Kalich, Laichter), ale i tiskárnách (Hencl), nebo jako prodavači v knihkupectvích apod.

Velmi zajímavé jsou například vzpomínky bratra Laichtera, který v letech 1950–1969 pracoval ve vydavatelském oddělení Synodní rady ČCE, resp. bývalé a. s. Kalich.

Zajímavě popisuje například vydavatelskou represi státu na církevní tiskoviny, prováděnou postupným snižováním ročních přídělů tiskového papíru. V roce 1950 bylo k dispozici na knihy 15 tun papíru, na rok následující 12 tun, 1952 jen 8 a posléze jen pět tun papíru, což sotva stačilo na snížený a rozsahově omezený náklad Evangelického kalendáře, na písmáckou pomůcku (Na každý den) a na jednu jedinou tzv. „aktuální„ knížku (v podstatě ale cenzurou vybranou a vnucenou).

Naprosto bylo církvi upíráno vydávat mimoto básnickou nebo románovou původní evangelickou tvorbu, což odtrpěla například básnířka Rafajová nebo Leontýna Mašínová. Obzvláštní potíže pak byly s vydáváním čehokoliv pro mládež, takže si církev musela vypomáhat různými cyklostylovanými pomůckami, distribuovanými pouze prostřednictvím farních úřadů.

Ke vzpomínkám br. Laichtera se pravděpodobně ještě vrátíme, dnes si hlavně připomeňme, že i na rok 2006 máme k dispozici dvě základní publikace naší církve: Evangelický kalendář a Na každý den. Vydávat je pak dnes možné vlastně v podstatě cokoliv, avšak je na to zapotřebí mít příslušné finanční prostředky (papíru a tiskárenských kapacit je dostatek). Nesmí se však zapomínat na obsahovou kvalitu publikací, aby našly své čtenáře.

M. Lešikar

Recenze

Biblický slovník

(J. J von Allmen, 360 str., Kalich 1991 v Evangelickém nakladatelství Praha)

Jedná se poměrně rozsáhlý, obsažný a důkladný výkladový (pojmový) slovník významných francouzských biblistů. Jeho překladatel, J. J. von Allmen ho označil za „lidovou příručku biblické theologie, jejíž hlavní pojmy jsou řazeny přehledně abecedně„.

 

Vyznání

(Aurelius Augustinus, překlad M. Levý, Kalich 1990 v ENA, doplněný a upravený přetisk vydání z roku 1926)

Augustinova Vyznání (Confessiones) jsou nejen nejstarší dochovanou autobiografií v Evropě, ale hlavně základním dílem křesťanské myslitelské literatury. Augustin, jedna z největších teologických a filozofických autorit z prvních staletí církve, v nich s naprostou otevřeností líčí své duševní zápasy a duchovní vývoj až do svého pokřtění.

M. Lešikar

číslo 61, únor 2006
předchozí   další

Obsah

Otevřená nebesa
Báječný bál
Něco málo o Indii
Z historie vinohradského sboru XXVIII
Štědrý večer
Knihy k užitku i potěšení
Pákistán
Otevřené staršovstvo
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).