Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

  Kalendář

Nouzový stav

Bratři a sestry,
únava a otrávenost z měnících se opatření i ze zmatků okolo očkování stoupá. Aby nás úplně neobklíčila a neochromila, zveme vás na shromáždění — jak ta v kostele, tak ta virtuální:

V neděli se budou konat bohoslužby včetně nedělní školy pro děti (tj. bohoslužeb pro děti) vždy od 9.00 a 10.30 a je třeba se na ně přihlásit do tabulky jako dříve.
Pokud se sami nemůžete přihlásit, zavolejte sborové sestře a ona vás do tabulky zapíše. Bohoslužby si také můžete poslechnout nebo přečíst na našich webových stránkách.
Biblická hodina se koná online vždy v úterý od 19.00 na adrese meet.jit.si/Biblická. Ostatní shromáždění v týdnu zatím nejsou možná. Hospodářská komise i staršovstvo zatím probíhají také online.

Pokud byste měli nějaký dotaz nebo byste potřebovali mluvit s farářem, neváhejte zavolat do sborové kanceláře, nebo napište mail.

K přípravě na konfirmaci se mohou děti připojit vždy ve čtvrtek od 17.00 na adrese meet.jit.si/VinohradyKonfirmacni.

Věříme, že nám Bůh může dát svobodu i sílu k solidaritě i v náročných situacích. Přejeme vám, aby vás tato štědrost v důvěře provázela


Neděle   09:30  Bohoslužby
Pondělí   18:00  Schůzka mládeže
Úterý   14:30  Setkání starších věkem
14:30  (1. v měsíci) Koncert
19:00  Biblická hodina (mimo 2. a poslední týden)
19:00  Náboženství pro dospělé (vždy v poslední týden)
Středa   17:00  Náboženství pro předškolní děti
17:00  Náboženství pro školní děti
Čtvrtek   17:00  Konfirmandi
Rozvrh pronájmů kostela najdete zde.
 
Duben 2021
Den Datum Čas Oznámení
upravit záznamy