Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

  Kalendář

Nouzový stav

Bratři a sestry,
I když je těžké se v měnících se opatřeních orientovat a únava z toho stoupá, zveme vás na shromáždění – jak ta v kostele, tak ta virtuální. Zatím můžeme říct, jak to bude do neděle 24.1.:

V neděli se budou konat bohoslužby včetně nedělní školy pro děti (tj. bohoslužeb pro děti) vždy od 9.00 a 10.30 a je třeba se na ně přihlásit do tabulky jako dříve. Pokud se sami nemůžete přihlásit, zavolejte sborové sestře a ona vás do tabulky zapíše. Od úterý 19.1. se bude biblická hodina konat online od 19.00 na adrese meet.jit.si/Biblická. Ostatní shromáždění v týdnu zatím nejsou možná. Hospodářská komise i staršovstvo v týdnu od 11.1. proběhnou také online. Únorový sborový pobyt na horách jsme kvůli situaci museli odvolat. Pokud byste měli nějaký dotaz nebo byste potřebovali mluvit s farářem, neváhejte zavolat do sborové kanceláře, nebo napište mail.

Přejeme vám dostatek důvěry, aby – jak zpívá J.A.Komenský – s vámi nemohl vítr libý neb odporný viklati sem ani tam ani v tomto Novém roce.

Za staršovstvo Zdeněk Šorm a Jana Šarounová


Neděle   09:30  Bohoslužby
Pondělí   18:00  Schůzka mládeže
Úterý   14:30  Setkání starších věkem
14:30  (1. v měsíci) Koncert
19:00  Biblická hodina (mimo 2. a poslední týden)
19:00  Náboženství pro dospělé (vždy v poslední týden)
Středa   17:00  Náboženství pro předškolní děti
17:00  Náboženství pro školní děti
Čtvrtek   17:00  Konfirmandi
Rozvrh pronájmů kostela najdete zde.
 
Leden 2021
Den Datum Čas Oznámení
Ne 3. 1. 09:00 Bohoslužby
Ne 3. 1. 10:30 Bohoslužby
upravit záznamy