Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

  Kontakt
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550 (jen v pracovní době)
IČO: 48136875
Farář:
telefon: 776 611 071
Kurátorka:
Sborová sestra:
Správce sboru:
telefon 739 244 687
Pronájem kostela: informace, obsazenost,

Úřední hodiny sborové sestry:
pondělí9.00 – 12.00
úterý9.00 – 12.00
čtvrtek9.00 – 12.00
Sborový dům v Korunní 60

BANKOVNÍ SPOJENÍ: FIO banka, č.ú. 35946349/2010

Pokud posíláte dary (i salár) převodem na účet, vyplňte prosím vždy variabilní i specifický symbol.

Variabilní symbol: Vaše číslo v kartotéce

Specifické symboly - trvalé:

symbolúčel
1Salár
2 Jeronýmova jednota
3Dary sboru
9Dary na Adopci na dálku

Specifické symboly - archové sbírky:

symbolúčelukončení
25pomoc uprchlíkům v Řecku3.2.2020

Pokud platba přijde na účet po ukončení dané sbírky, bude evidována jako dar sboru.