Vinohradský sbor ČCE

Historie sboru obrazem II.

Návštěva míst, kde se scházeli k rozjímání nad Písmem a k bohoslužbám členové refomovaného sboru na Královských Vinohradech

Malý cyklus fotografi míst, kde stály nebo ještě stojí domy, ve kterých se konaly bohoslužby, biblické hodiny, kde se scházela nedělní škola a kde „žil“ vinohradský sbor, je trochu neobratným pokusem o doplnění záznamů o historii sboru prostřednictvím obrázků ze současnosti. Procházejíce někdy kolem, můžeme si říci: Tak tady se také scházeli… Při výběru míst k fotografování a při vyhledávání informací k nim připojených jsme vycházeli hlavně z pamětí bratra Chadima. Vítali bychom proto jakékoliv doplnění toho, co zde jest zobrazeno či napsáno.

Matěj Cháb, Jiří Svoboda


Z historie vinohradského sboru, zpracované bratrem Chadimem, je možné usuzovat, že sbor opustil budovu na rohu ulic Čelakovského a Kollárovy v roce 1898, ještě než byla budova v Koperníkově ulici dokončena. S jistotou se dá říci, že jeden z bývalých presbyterů nabídl sboru, aby dočasně užíval jedno patro v jeho novém domě v Budečské ulici za roční nájem 1.000 zl. Na obrázku je dům, který nechal postavit bratr A. Dvořák. Je to jediný dům v Budečské ulici, o kterém se podařilo s jistotou zjistit, že si jej nechal postavit presbyter evangelického reformovaného sboru na Král. Vinohradech.
Obr. 4 Dům v Budečské ulici

V roce 1895 zakoupil sbor za 12.500 zl pozemek o výměře 631 čtverečních sáhů (cca 2.270 m2) pro výstavbu nového sborového domu v Koperníkově ulici (pravděpodobně zahradu č. 93 zvanou Kozačka), na které postavil nový sborový dům podle návrhu architekta Sochora. Stavba měla být provedena nákladem 25.000 zl. První bohoslužby se zde konaly 26.8. roku 1900.
Obr. 5 Budova v Koperníkově ulici

V r. 1904 kupuje sbor pozemky o výměře 313,6 čtverčných sáhů (cca 1128 m2) v ceně 130 K za čtverečný sáh na Korunní ulici, na které podle návrhu architekta Turka postavila firma stavitele A. Dvořáka sborovou budovu (rozpočet počítal s částkou 230.825 K, konečné vyúčtování znělo na 284.097 K). Budovu dodnes využívá Farní sbor ČCE v Praze 2. První bohoslužby se zde konaly v březnu 1908.
Obr. 6 Sborová budova v Korunní — dnešní sídlo sboru

Zdroje:

  1. VLČEK, Pavel. Umělecké památky Prahy. Praha: Academia, 1996.
  2. RUTH, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Praha: Pavel Korbr, 1904.
  3. Zápisky k historii vinohradského sboru sestavené bratrem Chadimem.

číslo 63, duben 2006
předchozí   další

Obsah

Neber na vědomí dobro, které činíš
Pozdrav z Minnesoty
Černé díry a naše peníze
Dietrich Bonhoeffer
S nimiž máme společného anděla
Historie sboru obrazem (2)
Knihy k užitku i potěšení (5)
Sborový výlet
Letní tábor Orlovy
Janské Lázně 2006
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).