Vinohradský sbor ČCE

Sedmička na konci

aneb malé ohlédnutí ke kořenům naší církve

Herrnhut (Ochranov)
Je v naší době zvykem slavit různá výročí. Ale slavení býti může a nemusí, pro víru není podstatné, není ani služebné. Máme-li se držet bratrského rozdělení, je slavení věcí případnou. Věci případné „mohú býti i nebýti“.

Případným myslím je si v letošním roce připomenout cestu Jednoty bratří českých. Ta začala před 550 lety v roce 1457, kdy se skupina křesťanů ne zcela spokojených s poměry, bazilejskými kompaktáty, pádem Tábora (1452) a také s Rokycanovou politikou uchýlila na panství Jiříka z Poděbrad do Kunvaldu. Po deseti letech – tedy před 540 lety v roce 1467 – se bratří zcela rozešli s církví katolickou i s utrakvisty a zvolili sobě tři biskupy: Matěje z Kunvaldu, Tomáše z Přelouče a Eliáše z Chřenovic (první dva Čechové, poslední Moravan). V té době si sami začali říkat „Jednota bratří“.

A to není se sedmičkami konec. Několik exulantských rodin se usídlilo v začátku 18. století i na panství Mikuláše Ludvíka hraběte Zinzendorfa, zde vystavěli osadu Herrnhut (Ochranov), kde od roku 1722 znovu budovali církev, která zachovávala některé tradice Jednoty bratří českých. Pro vznik této církve je důležité datum 13. srpna 1727, kdy podle církevní tradice došlo před 280 lety k vylití Ducha Svatého při slavení Večeře Páně

Nechci se pouštět do obšírnějšího líčení této cesty, která nebyla lehká, ani přínosu Bratří, který byl velký. Jen myslím, že se patří v pokoře poděkovat za to, že nás Bratří předešli a že nám cestu pravou o něco jasněji vyznačili. A že víme, kterých šest věcí je podstatných, které jsou služebné a které případné. Na nás je, abychom jimi vytyčené značení uměli číst a držet se ho. A případně časovou kulatost, po kterou nám světlo Bratří na cestu svítí, i oslavit.

mch

číslo 76, červen 2007
předchozí   další

Obsah

Kázání
Nemocnice v Ugandě
Střípky ze synodu
Sedmička na konci
O Bohu Starého zákona
Z historie vinohradského sboru XXXVII.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).