Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXXVII.

1958

V lednu byla projednávána příprava ordinace vikáře, upřesňován její program a také projednávána příprava společné rodinné dovolené v Bílém potoce. Na březnovém zastupitelstvu byla projednána zpráva o životě sboru a hospodaření a účty za rok předešlý. Dále schválen rozpočet na rok 1958.

V dubnu se hovořilo o přípravě konfirmace (ve sboru bylo 50 konfirmandů). Dále byl také schválen projekt na úpravu kazatelny a částečné vymalování modlitebny. V září byl projednáván postup pro přihlašování k náboženství a byly připravovány doplňovací volby do staršovstva. V závěru roku konstatován pokles přihlášených k výuce náboženství na 72. Na listopadovém sborovém shromáždění bylo schváleno navýšení počtu členů staršovstva z 16 na 18 a bylo zvoleno 10 starších, 9 náhradníků a 40 zastupitelů. Předsedou staršovstva a zároveň kurátorem byl zvolen bratr Filipi, jeho zástupcem bratr Laichter, jednatelem bratr Benátčan, pokladníkem bratr Kejř, účetním bratr Chadim a správcem domu bratr Libra. V prosinci bylo schváleno zrušení jednoho krámu s tím, že má být upraven na pokoj a připojen k bytu kostelníka.

1959

V začátku roku projednávány podněty bratra Lukla ke společné modlitbě Páně při bohoslužbách a k hledání nových forem práce. V březnu podal bratr Hromádka přehled o ekumenické práci. V květnu jednáno o úpravách v modlitebně zejména o varhanách — zda mají být opraveny, nebo nahrazeny novými. Za bratra Coufala a bratra Libru byli povoláni sestra Kellerová a bratr Vondrák. Při květnovém projednávání zprávy o životě sboru byl ze strany zastupitelstva projeven o toto téma živý zájem.

V listopadu odešel z časnosti tohoto světa bratr Kejř. Na jeho místo ve staršovstvu nastoupil bratr Novotný.

V listopadu byly dokončeny úpravy modlitebny, při kterých byl do prvního segmentu vepsán nápis: Bůh láska jest; a dále Kdo v lásce přebývá v Bohu přebývá a Bůh v něm.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

číslo 76, červen 2007
předchozí   další

Obsah

Kázání
Nemocnice v Ugandě
Střípky ze synodu
Sedmička na konci
O Bohu Starého zákona
Z historie vinohradského sboru XXXVII.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).