Vinohradský sbor ČCE

Ze všeho mám radost

Rozhovor se sestrou Ludmilou Sverdlovovou

Při nedávné rodinné neděli hovořil Alexandr Drbal o Bohemce a ochutnali jsme také dobré bohemské jídlo. Málokdo ale ví, že asi o 14 dní dříve navštívila naše bohoslužby sestra Ludmila Sverdlovová, laická kazatelka sboru v Bohemce, který je jedním ze zahraničních sborů ČCE.

Seznamte nás trochu s vaším sborem v Bohemce - jaká je jeho historie a současnost? Kolik členů sbor má a jaké aktivity se zde konají?

Začalo to tak, že v roce 1991 spolek Čeští bratři poslal sestru Olgu Andršovou na kurz češtiny do ČR. Tam byla pozvána na Synodní radu, kde měla setkání se členy rady a synodním seniorem Pavlem Smetanou. Přivezla s sebou zpět pomůcky pro kázání Slova Božího.

V březnu 1992 pravidelně začaly bohoslužby, nejprve v Domě kultury, pak ve škole.

Potom navštívil náš sbor vikář Václav Hurt, přivezl mnoho Biblí, evangelických zpěvníků a jiných pomůcek k vedení bohoslužeb.

V našem sboru je 80 členů, pravidelně chodí 20-24 lidí. Konají se nedělní bohoslužby, v adventní a postní době máme biblické hodiny, koná se také nedělní škola pro děti.

Jak jste se stala kazatelkou tohoto sboru, co jste pro to musela udělat? Vím, že jste laickou kazatelkou - zvládáte tedy vedle kazatelské práce ještě jiné zaměstnání? Máte ve sboru spolupracovníky, nebo veškerá služba leží na vašich bedrech?

Ještě nejsem kazatelka, jen se k tomu připravuji. Pro starší lidi jsem byla přijatelnou kandidátkou, dobře spolu vycházíme.

Kázání většinou připravuje kazatel Josef Jančík a já mám děti v nedělce. Pracuji doma - máme hospodářství, mnoho ptactva, krávy, králíky, velkou zahradu a ještě  obděláváme kus pole.

Jak vypadá Vaše spolupráce s ČCE? Je podpora ze strany české církve pro vás přínosná, nebo jde spíše o formální podporu?

Bez ČCE by nebylo kazatelů, kostela, náboženské literatury, děti by neměly možnost jezdit na tábory do ČR.

Jak vy sama svou práci vnímáte, co vás při ní těší a co naopak dělá starosti?

Nevím, odkud to přišlo, ale já tím žiju, mám ze všeho radost.

Ptala se Jana Šarounová

Chronologický přehled hlavních událostí obnovení evangelického sboru v Bohemce (červenec 1991 – srpen 1994) z deníku A. Drbala:

1991, červenec-srpen

V Dobrušce v Čechách se konaly první měsíční kurzy češtiny. Účastnila se učitelka Olga Andršová z Bohemky, která navštívila sbor ČCE v Dobrušce a pak byla přijata na Synodní radě ČCE v Praze.

První novodobé informace o Bohemce v evangelickém časopise Český bratr (č. 10 / 1991).

Lit.: msb [=Brož, M.]: Čeští evangelíci na Ukrajině. - In: Český bratr. - ISSN 1211-6793. - Roč. 67, č. 10 (1991), s. 158.

1991, 7. října

Bohemku poprvé navštívili představitelé ČCE farář Miloslav Čejka z Hlinska a studentka Evangelické akademie Miluška Plíšková, kteří se vyslovili za obrození evangelických bohoslužeb v obci.

Lit.: Plíšková, M.: Bohemka, česká vesnice na Ukrajině. - In: Český bratr. - Roč. 68, č. 8 (1992), s. 119-120.

1992, 29. února

Obrození evangelického sboru v Bohemce. Laickým kazatelem byl zvolen Josef Jančík, bývalý voják 1. československého armádního sboru v SSSR a jeden z osvoboditelů Československa.

1992, 28. července

Bohemku poprvé navštívila výprava z Centra humanitární pomocí krajanům (CHPK). Účastnili se PhDr. Helena Dluhošová, PhDr. Věra Kolářská (nyní Doušová), Jiří Svoboda a vikář ČCE Václav Hurt z Hrabové (nyní farář v Mladé Boleslavi).

1993, 3.-5. června

Bohemku navštívila výprava ČCE ve složení: faráři Jiří Kučera z Hradiště a Pavel Jun z Borové u Poličky, vikář Václav Hurt z Hrabové a student ETF UK Daniel Matouš (nyní farář ČCE v Mariánských Lázních), jehož dědeček Ludvík Kratochvíl (*1909, †1975) se narodil v Bohemce a v r. 1923 odešel do Čech s vikářem ČCE Rudolfem Šedým. V Čechách zůstal. Po dlouhé přestávce první vysluhování Večeře Páně, křtu a svatební pobožnosti.

Lit.: Hurt, V.: Bohemka je na Ukrajině. - In: Protestant. - Roč. 4, č. 8 (1993), s. 6-9.

1993, 6. června

Českou besedu ve Lvově navštívila výprava ČCE ve složení: faráři Jiří Kučera z Hradiště a Pavel Jun z Borové vikář Václav Hurt z Hrabové, a student ETF UK Daniel Matouš. Zde poprvé byla vyslovena myšlenka na stavbu evangelického kostela v Bohemce v rozhovoru vikáře Václava Hurta a prezidenta České besedy Alexandra Drbala.

1993, 24.-30. září

Prahu poprvé navštívila delegace z Bohemky ve složení: kazatel Josef Jančík, Josef Hart a Alexandr Drbal. Výprava se zúčastnila 2. sjezdu českých a moravských reemigrantů a jejich potomků „Návrat do země otců“ v kostele u Salvátora v Praze a byla přijata na Synodní radě ČCE.

1994, 15.-21. července

Návštěva Bohemky zástupcem ředitele Odboru krajanských a nevládních styků Ministerstva zahraničních věci ČR a členem synodní rady ČCE Jaromírem Plíškem za doprovodu spolupracovnice Vilmy Anýžové, Jiřího Svobody (CHPK) a vikáře ČCE Václava Hurta z Hrabové. S návštěvou přijeli učitelé češtiny pro letní školu Tereza Hanzlíková a Bohuslav Špaček, studenti UK – pro Bohemku je zajistilo CHPK.

1994, 9.-19. srpna

První rekreační pobyt deseti dětí z Bohemky (Oldřich Andrš, Světlana Andršová, Marina Černehová, Vladimír Hart, Ondřej Jančík, Julie Jančíková, Mykola Kaira, Julie Rejchrtová, Nina Rejchrtová, Mykola Teljuk) za doprovodu učitelky Olgy Andršové v táboře J.A. Komenského v Bělči nad Orlici.

1994, 26.-29. srpna

Slavností v Bohemce u příležitosti položení základního kamene prvního českého evangelického kostela na Ukrajině se účastní synodní senior ČCE Pavel Smetana, velvyslanec ČR v Ukrajině Mgr. Pavel Máša, velká skupina současných a bývalých bohemských občanů z jiných míst Ukrajiny a Moldovy.

Nejdůležitější událostí se staly 28. srpna:

Ustavení staršovstva bratrského evangelického sboru ve složení Amálie Andršová, Marie Andršová, Lýdie Čápová, Josef Hart, Lýdie Hartová, Josef Jančík, Anna Poláčková a náhradníci Emilie Andrlová, Ludmila Hartová a Rudolf Zlatník. Kurátorem sboru byl zvolen Ing. Josef Hart.

Synodním senior ČCE Pavel Smetana ordinoval ke službě Slova a svátostí presbytera Josefa Jančíka.

Položení základního kamene ke stavbě evangelického kostela.

Lit.: Smetana, P.: Obnova duchovní práce v Bohemce. - In: Český bratr. - Roč. 70, č. 15 (1994), s. 7-9.

číslo 96, duben 2009
předchozí   další

Obsah

Kříž je proroctvím o nás lidech
Ze všeho mám radost
Zdroje duchovní síly 2. část
Zpráva o životě sboru 29.3.2009
Vzpomínka na sestru Miloslavu Bukovanskou
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).