Vinohradský sbor ČCE

Zpráva o životě sboru pro výroční sborové shromáždění 29.3.2009

Rok 2008 byl první celý kalendářní rok, který jsme spolu prožili. Mám zato, že pravidelná setkávání se „zaběhla“ a ustálila, že už trochu víme, co od sebe můžeme čekat a ubylo počáteční nejistoty.

Pokračují pravidelná setkání o nedělích i během týdne.

Nedělní bohoslužby jsou navštěvovány všemi generacemi, děti odcházejí před kázáním nahoru, kde mají většinou ve dvou skupinách vlastní vyprávění pod vedením učitelek a jednoho učitele. NŠ vedou sestry Bruknerová, Mráziková, Novotná, Uličná, Raisová a Wernischová a bratr Krupička. Děti letos sledují podle příprav SR příběhy na podkladě biblických písní. V červnu vloni se uskutečnil výlet NŠ do Boleslavi, i letos plánujeme v červnu nedělní výlet pro všechny děti a rodiče.

Rodinná neděle se uskutečnila jen jedna vloni v dubnu k tématu „Co mi dávají bohoslužby“. V podzimních měsících jsme byli kvůli možnému šíření žloutenky v karanténě a společné jídlo jsme nesměli organizovat.

V pondělí se schází 5-ti členná skupinka předkonfirmandů (Terezka Uličná, Mikuláš Brukner, Adam Šilar, Anička Zikmundová a Samuel Mrázik). Na jaře jsme probírali příručku SR Ve víře žít, ve víře slavit, od září jsme se začali zabývat církevními dějinami na podkladě knížky L.Rejchrta „Taková dlouhá cesta“ a dogmatickými otázkami, které se při tom objevily.

Vyučování předškolních dětí měla na starosti Blanka Uličná, v současné době kvůli jejímu studijnímu zaneprázdnění hledáme někoho, kdo by se našich nejmenších ujal.

Pondělní mládež vloni probírala příběhy praotců podle výkladů Nico Ter Lindena „Povídá se“. Diskuse s mládeží jsou velmi hutné, většinou o zásadních otázkách víry. Počet účastníků kolísá podle zkouškového období mezi 4-12, kromě domácích přicházejí i VŠ studenti.

Úterý odpoledne patří setkání seniorů a také příběhům praotců. Následná diskuse je většinou sdílením zážitků, pokoušíme se dříkat si také dobré zprávy a milé zkušenosti, abychom nezůstali jen u nemocí a nepodlehli tlaku doby a špatné nálady. První úterý v měsíci i v loňském roce obětavě zajišťoval kvalitní koncerty b.Radoslav Kvapil.

Na vyučování náboženství ve středu přichází od září Dan a Pavel Slaninovi, Vavřinec Cháb, Matěj Zikmund, Adinka Wernischová a Jakub Rais. Tématem je osoba a dílo Pána Ježíše. Čteme společně z bible a také si společně povídáme o životě. Děti rády hrají biblické pexeso a vybíjenou.

Biblické hodiny se konaly pravidelně ve středu večer. Od října se nám věnuje b.prof.Filipi s výkladem Lukášova evangelia, schází se kolem 10 účastníků.

První čtvrteční večery v měsíci jsou věnovány ekumenickému setkání s Limskou nebo Skotskou liturgií, střídavě u nás a ve sboru ČCH. Organizaci si vzal na starost b.Šilar a zajišťuje kazatele i ty, kdo vedou bohoslužbu. I zde počet účastníků velmi kolísá, průměrně je kolem 10.

Se skupinou kazatelů Prahy 2 jsme zorganizovali několik větších setkání - v lednu v rámci Ekumenického týdne modliteb za jednotu křes´tanů shromáždění už tradičně připravila Církev bratrská v Římské ul., v období kolem letnic se konalo setkání v ř.k. kostele sv.Ludmily, adventní posezení se konalo začátkem prosince u františkánů u P.Marie Sněžné a gospelový koncert sboru Adventistů 7. dne se uskutečnil u nás loni v prosinci.

První týden v měsíci se schází skupina Křesťanské služby pod vedením s.Moniky Chábové. Aktivních členek v posledním roce ubylo, nicméně i malá skupina pracuje - především posílá gratulace k narozeninám, navštěvuje potřebné, zajišťuje občerstvení při nedělním posezení a aktuálně i jiné záležitosti, např. řešení sociální nouze, pečovatelské péče atd… Je otevřená komukoliv, kdo by chtěl svou víru dát najevo i nějakou spoluprací.

V týdnu před staršovstvem se vždy schází komise hospodářská, kterou vede b.Cháb, účastní se kolem 5 členů. Komise navrhuje staršovstvu k řešení otázky týkající se nájmu a oprav budovy, účetnictví a finančních záležitostí a dalších hospodářských otázek. V současné době je největší plánovanou investicí oprava dlažby ve vestibulu. Vzhledem k našemu majetku a pronájmům trvalým i dočasným, s ohledem na nové zákony (jsme plátci DPH) je této agendy hodně.

Staršovstvo se schází druhý čtvrtek v měsíci spolu s náhradníky. Zápisy ze schůzí si můžete přečíst na nástěnce nahoře v předsálí. Kromě zmíněných hospodářských otázek plánujeme program sborových aktivit, návštěv, řešili jsme fungování Mateřského centra, rozhodovali o přijetí nových členů sboru, navrhovali jsme kandidáty pro volbu nové SR, odpovídáme na žádosti a dotazy z okolních sborů. I vy můžete podávat staršovstvu své návrhy a připomínky k životu sboru.

Třetí čtvrtek v měsíci je večerní program věnován pro Třicátníky nebo setkání s hostem. Už název má naznačit, že věk není překážkou, že je to setkání otevřené pro všechny zájemce. Témata jsou velmi pestrá - od zážitků našich členů po přednášky odborníků. Účastníků bývá také 10-20.

Každý měsíc také vychází časopis Hrozen.

Mimořádnými většími akcemi v loňském roce byl pobyt na horách v J.Lázních v lednu, sborový výlet do Kunvaldu v červnu a letní tábor dětí a rodin v Orlovech v srpnu. Stejně tak i letos plánujeme sborový zájezd do Nového Města nad Metují první neděli v červnu a tábor v Orlovech předposlední týden v srpnu. Na čtvrtou adventní neděli připravila s.Novotná se spolupracovníky dětskou vánoční hru Ďábelské vánoce, na Hod Boží vánoční byly naše bohoslužby přenášeny televizí a získaly poměrně dobrý ohlas.

Hostů kazatelů a kazatelek se v našem sboru vystřídala celá řada. J.Ruml, J.Dus, V.Zikmund, Potměšilová, Strádalovi, Špirko, Rejchrt, D.Balcar, p. Sláma, J.Čapek, P.Filipi, P.Oestereicher, P.Klinecký, čteným kázáním posloužil několikrát ochotně také b.Laichter. V květnu se zde konaly bohoslužby na závěr synodu, v říjnu jsme přijali jako hosty účastníky mezinárodní akce Initiative, hosty z Rakouska a Maďarska, kteří byli účastni oslav 90.výročí církve. Několikrát za rok přicházejí hosté - faráři z Německa, kteří do Prahy podnikají studijní cestu.

V loňském roce nebyly v našem sboru žádné svatby a nekonala se ani konfirmace. P

Pokřtěni byli 15.6. 2008 Jonáš Michael Svoboda a 28.9. Jaroslav Jáchym Hošek a Adam Adrian Hošek.

Pohřebních shromáždění bylo víc, prosím povstaňte a připomeňme si tyto členy sboru, kteří zesnuli v roce 2008

5        ledna zemřela s.Marie Frantíková ve věku 87 let

6        16.3. s. Květa Smolíková ve věku 81 roku

7        11.6. Marie Zahradníková ve věku 94 let

8        22.8. s.Drahomíra Rumlová ve věku 82 let

9        21.11. s. Jiřina Kutějová ve věku 87let

10    a 4.12. s Jarmila Raková ve věku …94 let.

Kromě toho jsem vykonala pohřební rozloučení s paní Ladislavou Šebkovou, panem Zbyňkem Krupičkou a panem Karlem Rumlerem.

Ester Čašková

číslo 96, duben 2009
předchozí   další

Obsah

Kříž je proroctvím o nás lidech
Ze všeho mám radost
Zdroje duchovní síly 2. část
Zpráva o životě sboru 29.3.2009
Vzpomínka na sestru Miloslavu Bukovanskou
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).