Vinohradský sbor ČCE

Vzpomínka na sestru Miloslavu Bukovanskou

Miloslava Bukovanská se narodila 5.listopadu 1925 v Praze. O jejím dětství a mládí nemáme mnoho zpráv. Vyrůstala v rodině, která byla poměrně dobře zaopatřená, asi v rodině kožešníka nebo koželuha. Byla jedináčkem a prošla přísnou výchovou. Od dětství pravidelně

s rodiči chodila do vinohradského sboru, kde byla pokřtěna a v roce 1939 konfirmována.

Pracovala jako pěstounka, později jako učitelka v mateřské školce. Nebylo jí souzeno se vdát. Ve vinohradském sboru se ujala vyučování v nedělní škole, však na ni mnozí účastníci vzpomínají. O své rodiče se starala až do jejich smrti. (Oba jsou pohřbeni na Olšanských hřbitovech, ale protože zemřeli nedlouho po sobě, má každý svůj hrob. V době kdy sestra Miluška žila v Libici a nemohla o hroby pečovat, bylo jejím velkým přáním, aby tam někdo ze sboru zašel podívat se a dát kytičku…)

Miluška byla uzavřená, o své minulosti a životě, pokud vím, s nikým nemluvila. Měla svůj osobitý smysl pro humor, který nemusel každému vyhovovat. Žila přítomností, radovala se z každé chvíle, zvlášť pokud byla mezi "svýmiVinohraďáky".

Poslední roky svého života prožila v Diakonii v Libici nad Cidlinou, kde o ni bylo dobře postaráno. V sousední vsi, v Odřepsích, vlastnila domeček po své babičce, o který se v rámci svých možností starala. Využila každé příležitosti, aby jej mohla navštívit, provětrat a chvilku si tam posedět.

V Domově se ráda účastnila téměř všech aktivit, které tam probíhaly. Velmi se zajímala o novinky z vinohradského sboru, pravidelně si četla Hrozen. Přibližně jednou za dva měsíce za ní někdo od nás ze sboru jezdil na návštěvu, to jí vždy udělalo radost. Znala zpaměti řadu evangelických písní, které s chutí zpívala.

Díky laskavosti některých bratrů a sester z Vinohrad, kteří pro ni ochotně dojeli, se každoročně účastnila dětské vánoční hry. Naposledy zde byla 30. března 2008, na oslavě 100.výročí domu. Další vánoční hry se již nedočkala, zemřela ve věku nedožitých 83 let, dne 17. října 2008. Poslední rozloučení a poděkování za její život provedl bratr farář Baštecký. Byla uložena do hrobu ke své babičce na libickém hřbitově.

Žila velmi skromným způsobem. Během svého života darovala našemu sboru okolo 250 tisíc a v závěti nám odkázala přibližně stejnou částku, což jsme vděčně přijali.

Prosíme čtenáře Hroznu, kteří vědí ještě nějaké jiné informace o sestře Milušce, aby je sdělili sborové sestře.

Sepsala Jarmila Raisová za přispění pana Davida Šmída a paní Evy Provazníkové, bývalých sociálních pracovníků v Libici nad Cidlinou.

Poděkování patří též paní Evě Havelkové, současné sociální pracovnici, za poslání fotografií a za zprostředkování kontaktů s bývalými kolegy a také za službu ohledně posledních věcí sestry Milušky Bukovanské.

číslo 96, duben 2009
předchozí   další

Obsah

Kříž je proroctvím o nás lidech
Ze všeho mám radost
Zdroje duchovní síly 2. část
Zpráva o životě sboru 29.3.2009
Vzpomínka na sestru Miloslavu Bukovanskou
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).